Święto Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny

Siedem Boleści Najświętszej Maryi Panny:

Boleść pierwsza: Proroctwo Symeona.
Boleść druga: Ucieczka do Egiptu.
Boleść trzecia: Zgubienie Pana Jezusa.
Boleść czwarta: Spotkanie na Drodze Krzyżowej.
Boleść piąta: Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa.
Boleść szósta: Zdjęcie z krzyża.
Boleść siódma: Złożenie do grobu.

Dzisiaj – w piątek po Niedzieli Męki Pańskiej – przypada święto Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny.
Z uwagą i skupieniem rozważmy słowa Sekwencji Stabat Mater, odczytywane dzisiaj przez kapłana podczas Mszy Świętej. – więcej


Dusza katolicka gorliwa przybędzie, aby wziąć udział we Mszy Świętej w rycie rzymskim oraz w Drodze Krzyżowej – przechodząc od stacji do stacji, rozważy tajemnicę Męki Pańskiej i boleści Najświętszej Maryi Panny.

O Ofierze Mszy Świętej (5)

Czy Ofiara Mszy Świętej jest tą samą ofiarą, co ofiara krzyżowa?
Ofiara Mszy Świętej jest ze swej istoty tą samą ofiarą, co ofiara krzyżowa, gdyż ten sam jest Jezus Chrystus, który ofiarował siebie na krzyżu, ofiarowuje się przez ręce swych kapłanów, na naszych ołtarzach, ale co do sposobu dokonywania ofiara Mszy Świętej różni się od ofiary krzyża, chociaż pozostaje z nią w istotnej i bliskiej relacji.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X

Poprawne tłumaczenie

Pisze się: Deo gratias.
Wymawia się: Deo gracjas.

Tłumaczenie z języka łacińskiego.
Bardzo rozpowszechniło się błędne tłumaczenie zwrotu Deo gratias jako “Bóg zapłać”. Powtórzmy: jest to tłumaczenie błędne.
Przypomnijmy zatem:

Deo gratias NIE znaczy: Bóg zapłać.
Deo gratias
 znaczy: Bogu (niech będą) dzięki.

Dzień spowiedzi przedświątecznej

Dzisiaj – w środę, 29 marca 2023 – w naszym duszpasterstwie dzień spowiedzi przedświątecznej.
Od godz. 18.30 spowiada drugi spowiednik – kapłan katolicki.

Pro Christo ergo legatióne fúngimur, támquam Déo exhortánte per nos. Obsecrámus pro Christo, reconciliámini Déo.
„Za Chrystusa więc poselstwo sprawujemy, jakby Bóg napominał przez nas. Prosimy za Chrystusa: pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 20)!

Nasza praca codzienna

Walka z pokusami jest naszym chlebem codziennym. Oby rzeczywiście!

Po pierwsze: Pokusy dobrowolne.
Nigdy dobrowolnie nie narażajmy się na pokusy.

Po drugie: Pokusy niedobrowolne.
Przy pokusach niedobrowolnych stosujmy regułę: Natychmiast!

Natychmiast oddalajmy pokusę.
W ten sposób damy Panu Bogu wyraz szczerego pragnienia dochowania wierności łasce.
Poza tym łatwiej jest oddalić pokusy, gdy oddalamy je NATYCHMIAST.

Nasza lektura codzienna

Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie katechizmy.
Przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie.

Czytajmy codziennie żywoty Świętych.
Przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie.

Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie pouczenia o życiu duchowym.
Przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie.


Pilnuj czytania” (1 Tm 4, 13)!