Wzrastaj w gorliwości!

Jeśli mamy przyzwyczajenia letniości duchowej, związanej z religią zmienioną, w której tkwiliśmy kilkadziesiąt lat, odkrywszy skarb wiary katolickiej, wzrastajmy w gorliwości!
O ile obowiązki stanu pozwalają, wpisz na stałe do swego kalendarza i biegnij do kościoła na katolicką Mszę Świętą – Mszę Świętą w rycie rzymskim, między innymi w te dni:

– w każdy pierwszy czwartek miesiąca,
– w każdy pierwszy piątek miesiąca,
– w każdą pierwszą sobotę miesiąca,
– w Suche Dni,
– w Dni Krzyżowe.

Jeśli odkryłeś skarb wiary katolickiej, niech coś drgnie w Twoim kalendarzu!

Uczciwość metodologiczna

Jest ignorancja zawiniona i jest ignorancja niezawiniona. Można być przekonanym, że jest się katolikiem, nie będąc nim de facto.
Czy instytucja, która sprawuje niekatolicki – reformowany – kult i która krzewi niekatolicką – reformowaną – doktrynę, może być nazywana Kościołem Katolickim? Czy jest nim de facto?


O. Roger-Thomas Calmel OP (1914-1975) w artykule Autorité et sainteté dans l’Église, opublikowanym w Itinéraires n. 149, styczeń 1971, pisał:

Fałszywy kościół, który przedstawia się nam począwszy od dziwnego soboru Watykańskiego II, oddala się wyraźnie, rok po roku, od Kościoła założonego przez Jezusa Chrystusa. Fałszywy kościół posoborowy coraz bardziej przeciwstawia się [separacja/opozycja] świętemu Kościołowi, który od dwudziestu wieków zbawia dusze (a ponadto oświeca i podtrzymuje społeczeństwo). Konstruowany pseudo-kościół, przez najdziwniejsze innowacje, zarówno w wymiarze hierarchicznym, jak i w nauczaniu i w obyczajach, przeciwstawia się coraz bardziej prawdziwemu Kościołowi, jedynemu Kościołowi Chrystusa.

Służba Boża – aktualizacja

11.05.2021, Wtorek

Feria Tertia in Rogatiónibus f

Różaniec, tajemnice bolesne – godz. 19.10
Litania do Wszystkich Świętych – procesja
Msza Święta
Litania Loretańska
Apel Jasnogórski
Słówko salezjańskie
Spowiedź


12.05.2021, Środa

Feria Quarta in Rogatiónibus f
Vigília Ascensiónis

Różaniec, tajemnice chwalebne – godz. 19.10
Litania do Wszystkich Świętych – procesja
Msza Święta
Litania Loretańska
Apel Jasnogórski
Słówko salezjańskie
Spowiedź


Informacje o duszpasterstwie – zakładka: Służba Boża.
Informacje o spowiedzi – zakładka: Spowiedź.
Wykaz intencji – zakładka: Intencje mszalne.

Modlitwa po Komunii Świętej

Ze szczególną troską módlmy się zawsze po Komunii Świętej, gdy Pan nasz Jezus Chrystus przebywa w naszym sercu – prawdziwie, rzeczywiście, substancjalnie.
Z wielkim uszanowaniem, w skupieniu, z miłością i czcią
– uwielbiajmy wtedy Pana Jezusa,
– dziękujmy za wszystkie łaski,
– przepraszajmy za swoje grzechy,
– prośmy ufnie o potrzebne łaski.