Spowiedź

W naszym Oratorium Rzymskokatolickim Św. Józefa we Wrocławiu okazja do spowiedzi jest codziennie po Mszy Świętej.
Od trzech miesięcy, raz w miesiącu, w środę przed pierwszą sobotą miesiąca – a więc i dzisiaj, 30 listopada – od godz. 18.30 spowiada w naszym Oratorium Ks. Dariusz Kowalczyk SDB.

Ks. Dariusz jest jednym z kapłanów, którzy wobec Boga podjęli decyzję odprawiania Mszy Świętej w rycie rzymskim – wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie. 7 grudnia br. przypada 3 rocznica tej decyzji. Jest też jednym z trzech kapłanów, którzy 16 maja br. przyjęli z rąk Bp. Richarda Williamsona święcenia kapłańskie sub conditione w tradycyjnym rycie.
Dziękujmy Panu Bogu za dar drugiego spowiednika w naszym duszpasterstwie i wypraszajmy Ks. Dariuszowi potrzebne łaski do owocnej katolickiej służby kapłańskiej w Bydgoszczy, gdzie jest w przygotowaniu rzymskokatolicka kaplica.


Ks. Dariusz Kowalczyk SDB – salezjanin. Ukończył Politechnikę Wrocławską. Kilka lat pracował w instytucie naukowo-badawczym. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 2008, święcenia kapłańskie sub conditione w tradycyjnym rycie – 16 maja 2022 roku. Był m.in. duszpasterzem akademickim we Wrocławiu. Wśród swoich licznych lektur ma wiele kompetentnych tekstów dotyczących Tradycji oraz aktualnej sytuacji Kościoła Katolickiego. Od kilku lat odprawia Mszę Świętą w rycie rzymskim, od 7 grudnia 2019 roku – wyłącznie.

Wierzę w Kościół!

Wiele dusz, które przyjęło nową religię, krzewioną w strukturach kościelnych już kilkadziesiąt lat (nie od roku 2013!), nie wierzy w Kościół, który traktują jako instytucję zmienną, zgodnie z duchem czasu. Nie wiedzą albo nie chcą wiedzieć, że żadna zmiana, która deformuje niezmienny katolicki depozyt wiary NIE POCHODZI OD KOŚCIOŁA, lecz od ludzi i od diabła.
Powrót do wiary katolickiej to znaczy powrót do wiary w Kościół – jeden, święty, katolicki, apostolski. – więcej

Nowenna gorliwa!

Już dzisiaj rozpoczynamy uroczystą Nowennę – ze śpiewem – przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. – więcej

Przed rozpoczęciem Nowenny odbędzie się obrzęd poświęcenia figury Niepokalanej.
Przybiegajmy gorliwie do stóp ołtarza przez wszystkie dni Nowenny!

Przedłóżmy dzisiaj Matce Bożej intencje, w których pragniemy tegoroczną Nowennę odprawić.
Uczyńmy na dni Nowenny dobre i mocne postanowienia – na przykład: wierność codziennej modlitwie i katolickiej lekturze, unikanie złych słów, staranne unikanie grzechu, rzetelne wypełnianie obowiązków stanu itp.

Szczególną troskę wykażmy w kształtowaniu cnoty czystości – w myślach, słowach i uczynkach – starannie unikając wszystkiego, co byłoby jej przeciwne.
Jeśli jeszcze tego nie uczyniliśmy, zerwijmy więzy z religią modernistyczną, a przylgnijmy całym sercem do wiary katolickiej – jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie.

W dniach Nowenny przygotujmy się dobrze i odprawmy u katolickiego kapłana dobrą, szczerą spowiedź, połączoną z mocnym postanowieniem poprawy i z naprawieniem wyrządzonego przez nas zła.

Foldery z wydrukowanymi tekstami i śpiewami Nowenny są dostępne w naszej kruchcie strategicznej, a także na niniejszym blogu – pod zakładką: Materiały do pobrania.

De María numquam satis.
O Maryi nigdy dosyć!

Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (71)

Co należy uczynić po stosownym przygotowaniu się do spowiedzi przez rachunek sumienia, wzbudzenie żalu i po dobrym postanowieniu poprawy?
Po stosownym przygotowaniu się do spowiedzi przez rachunek sumienia, wzbudzenie żalu i po dobrym postanowieniu poprawy należy przystąpić do oskarżenia się z popełnionych grzechów przed spowiednikiem w celu uzyskania rozgrzeszenia.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X

Przygotowanie do spowiedzi generalnej

Kto – idąc za działaniem łaski Bożej – uświadamia sobie konieczność odprawienia spowiedzi generalnej, dobrze uczyni, jeśli dokładnie weźmie pod uwagę kilka kapłańskich wskazań. Mają one na celu skłonienie duszy do poważnego potraktowania zarówno samego przygotowania, jak i odprawienia spowiedzi. Można bowiem spowiedź generalną odprawić źle, pobieżnie, niedokładnie, niestarannie. Byłaby to spowiedź nie ku zbawieniu, lecz ku potępieniu duszy!
Pamiętajmy dobrze o przestrodze Św. Teresy z Avili, skierowanej zarówno do kapłanów, jak i do dusz spowiadających się:

Kaznodzieje moi, prawcie kazania, a prawcie je przeciw niegodnym spowiedziom, albowiem wskutek złych spowiedzi więcej niż połowa chrześcijan idzie na potępienie”.

Kilka kapłańskich wskazań: – więcej

Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (70)

Jakie rozważania są pomocne w podjęciu dobrego postanowienia poprawy?
Przy podjęciu dobrego postanowienia poprawy pomocne są te same rozważania, które są skuteczne przy wzbudzeniu żalu za grzechy, a są to rozważania nad motywami lęku przed Bożą sprawiedliwością i miłości do Jego nieskończonego dobra.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X