Służba Boża – aktualizacja

18.09.2021, sobota
S. Joséphi de Cupertíno Confessóris b
Commemorátio: Sábbato Quáttuor Témporum Septémbris

Godz. 20.00:
Msza Święta
Modlitwa
Apel Jasnogórski
Słówko salezjańskie
Spowiedź


19.09.2021, Niedziela
Domínica XVII Post Pentecósten z
Commemorátio: S. Januárii Epíscopi et Sociórum Mártyrum

Godz. 19.00:
Msza Święta z kazaniem
Modlitwa
Apel Jasnogórski
Słówko salezjańskie
Spowiedź


Informacje o duszpasterstwie – zakładka: Służba Boża.
Informacje o spowiedzi – zakładka: Spowiedź.
Wykaz intencji – zakładka: Intencje mszalne.

Suche Dni

Suche Dni jesienne – zgodnie z dawnym zwyczajem, sięgającym Grzegorza VII – obchodzi się w środę, piątek i sobotę po święcie Podwyższenia Świętego Krzyża (14 IX).
Celem Suchych Dni jest nawrócenie się do Boga przez skruchę serca i uczynki pokutne. Szczere nawrócenie przynosi wzrost łaski Bożej i radość. Pora zbiorów przypomina, że my również mamy przynosić owoce świętości.
W Suche Dni obowiązuje post ścisły, to znaczy powstrzymujemy się od pokarmów mięsnych, spożywamy tylko jeden posiłek do syta oraz dwa bardzo skromne. Post ścisły obowiązuje katolików od 21 do 60 roku życia. – więcej

Kapłan i zakonnik wierny

O. Wiktor Mróz OFM Conv. (Franciszek Błaż) do końca swych dni pozostał wierny Tradycji Kościoła i tradycyjnej Mszy Świętej w rycie rzymskim, opierając się na bulli Quo primum tempore. Ks. Paweł Kramer w swojej książce The Suicide of Altering the Faith in the Liturgy wspominał: “O. Mróz opowiedział mi, że św. Maksymilian wezwał go, by zawsze pozostał wiernym Tradycji. ‘Diabeł’ – rzekł św. Maksymilian – ‘posiada Biblię, ale jest w piekle. To Tradycja zaprowadzi cię do Nieba”. Ojciec Maksymilian ujawnił o. Mrozowi w roku 1939 liczbę dni, jaka pozostała mu w życiu i dlatego wiedział on kiedy dokładnie w kwietniu 1992 roku zostanie powołany do wiecznej nagrody. O. Kolbe przepowiedział, że o. Mróz będzie wyklętym w późniejszych swych latach i proroctwo to wypełniło się, kiedy o. Mróz został wyrzucony z zakonu franciszkanów i wreszcie ‘ekskomunikowany’ za odmowę porzucenia tradycyjnej Mszy Świętej i przyjęcia Novus Ordo. – więcej