Służba Boża – aktualizacja

20.10.2020, wtorek

S. Joannis Cantii Confessoris b
Św. Jana Kantego, Wyznawcy

Msza Święta – godz. 19.30
Różaniec – tajemnice bolesne
Słówko salezjańskie
Spowiedź


21.10.2020, środa

S. Hilarionis Abbatis b
Św. Hilariona, Opata

Msza Święta – godz. 19.30
Różaniec – tajemnice chwalebne
Słówko salezjańskie
Spowiedź


Informacje o duszpasterstwie – zakładka: Służba Boża.
Informacje o spowiedzi – zakładka: Spowiedź.

Pan Jezus mówi

„Nie lękaj się, trzódko mała, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo. Sprzedajcie, co posiadacie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarbiec niewyczerpany w niebiesiech, dokąd złodziej się nie zbliży ani mól nie psuje. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam i serce wasze będzie” (Łk 12, 32-34).

„Odmawiajcie Różaniec!”

Św. Ignacy Antiocheński, biskup i męczennik, tak pisał do Efezjan, napominając i zachęcając wiernych do wspólnej modlitwy:

„Dołóżcie starań, aby się częściej gromadzić na dziękczynieniu i uwielbianiu Boga. Gdy bowiem zbieracie się razem, słabnie moc szatana i dzięki zgodnej waszej wierze rozprasza się zło, które on sprowadza”.

Częściej przybywajmy na wspólne odmawianie Różańca!