Rozpoczynamy miesiąc poświęcony czci Św. Józefa

Św. Teresa z Avili, gorliwa czcicielka Św. Józefa, pisze:

„Nie pamiętam, bym kiedykolwiek aż do tej chwili prosiła go o jaką rzecz, której by mi nie wyświadczył. Jest to rzecz zdumiewająca, jak wielkie rzeczy Bóg mi uczynił za przyczyną tego chwalebnego Świętego. Z ilu niebezpieczeństw na ciele i na duszy mnie wybawił. Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich. Chciał nas Pan przez to zapewnić, że jak był mu poddany na ziemi jako opiekunowi i mniemanemu swemu ojcu, który miał prawo Mu rozkazywać – tak i w niebie czyni wszystko, o cokolwiek on Go prosi. Przekonali się o tym i inni, którym poradziłam, aby się jemu polecili. I coraz więcej jest już takich, którzy go czczą i wzywają, doznając na sobie tej prawdy” (Księga życia, rozdz. VI).

Służba Boża – aktualizacja

1.03.2021, poniedziałek

Feria Secunda infra Hebdómadam II in Quadragésima f

Różaniec, tajemnice radosne – godz. 19.10
Msza Święta
Modlitwa, Apel Jasnogórski
Słówko salezjańskie
Spowiedź – do godz. 21.30


2.03.2021, wtorek

Feria Tertia infra Hebdómadam II in Quadragésima f

Różaniec, tajemnice bolesne – godz. 19.10
Msza Święta
Modlitwa, Apel Jasnogórski
Słówko salezjańskie
Spowiedź


Informacje o duszpasterstwie – zakładka: Służba Boża.
Informacje o spowiedzi – zakładka: Spowiedź.
Wykaz intencji – zakładka: Intencje mszalne.

Wielkoduszność obecności

„Czy wam jest czas mieszkać w domach ozdobionych płytami, a dom ten jest opuszczony? (…) Gdyż dom Mój opuszczony, a wy się spieszycie każdy do domu swego” (Ag 1, 4.9).
Oby naszemu pokoleniu Chrystus Pan nie zarzucił, jak Jerozolimie, „żeś nie poznało czasu nawiedzenia twego” (Łk 19, 44). – więcej