Memorie Biografiche

Memorie Biografiche [czyt.: memorie biográfike] to bogata kilkunastotomowa dokumentacja życia i dzieła Św. Jana Bosko, znana pokoleniom salezjanów. Można powiedzieć: materiały źródłowe. Tłumaczenie na język polski, dokonane przed kilkudziesięciu laty, dostępne jest w wersji internetowej (do pobrania) – więcej


Z rozdziału I:

„Wojna sekt przeciw Papiestwu.

Na początku biografii księdza Bosko wypada dać perspektywiczny obraz stanu społeczno-politycznego współczesnej Europy zarówno jak i Kościoła na przełomie wieku XVIII i XIX. Wszystko streścić można w dwóch słowach: wojna z Papiestwem.
Książęta protestanccy wzbogaceni złupionymi dobrami kościelnymi panując nad narodami protestanckimi, przywłaszczywszy sobie władzę duchowną stawali się zaciekłymi wrogami Stolicy Apostolskiej i Papieża. Panujący zaś katolicy wierzgając przeciwko ciążącej nad nimi jurysdykcji kościelnej, przy każdej sposobności pretendowali do tego, by Papież zrzekł się swych uprawnień wynikających z jego posłannictwa Bożego. Masoneria zaś światowa z szatańską premedytacją, wraz ze swymi wspólnikami żydowsko-protestanckimi i renegatami spośród katolików, sprzysięgła się, by wymazać z ziemi Królestwo, a nawet samo imię Jezusa Chrystusa.
By dopiąć tego celu, uznano za środek najpewniejszy pozbawić Papieża jego władzy doczesnej i tym bardziej skrępować go i pomniejszyć jego wpływ na mocno zlaicyzowane społeczeństwa. Zdradzając interesy panujących i narodowe, zdołała zwerbować pod swymi rozkazami i wprowadzić do gabinetów europejskich zaprzedanych sobie popleczników, by ci rozdmuchiwali żar nienawiści przeciwko Rzymowi. Niestety, wiadomo z historii powszechnej, że im się to w znacznej mierze udało, pomimo wysiłków Ojca chrześcijaństwa, by grozę sytuacji uświadomić panującym.
I musiał nastąpić nieodwołalnie moment tragiczny, kiedy zrewoltowane ludy strąciły z tronu królów, którzy pierwsi dali im przykład buntu przeciwko Bogu.
Pierwszy upadł tron we Francji w 1793 r. Zbrodnie popełnione w czasie krwawej rewolucji we Francji przypisywane masonerii tak dalece przekroczyły miarę, że nawet w samej protestanckiej Anglii opinia publiczna domagała się pociągnięcia do odpowiedzialności sądowej koryfeuszów lóż masońskich”.

Jedz miód!

„Jedz miód, synu mój, bo dobry jest, i plastr najsłodszy gardłu twojemu. Tak i umiejętność mądrości duszy twojej; gdy ją znajdziesz, będziesz miał nadzieję na ostatku, a nadzieja twoja nie zginie” (Prz 24, 13-14).