Nowenna przed uroczystością Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Za światłem łaski Bożej, nasze duszpasterstwo rzymskokatolickie pod patronatem św. Józefa oddamy Matce Bożej dnia 8 września 2023, w uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Do aktu oddania przygotowujemy się przez Nowennę. Bardzo poważnie potraktujmy to przygotowanie!
W czasie nowenny czyńmy dobre postanowienia i realizujmy je z gorliwością. Na przykład: bądźmy bardziej gorliwi w codziennej modlitwie, z większą pilnością wykonujmy nasze codzienne obowiązki, lepiej wykorzystajmy czas dany nam przez Boga, systematycznie czytajmy polecane nam katolickie treści, przybiegajmy codziennie na Mszę Świętą i wspólnie odmawiane modlitwy Nowenny i Różaniec, odprawmy dobrze przygotowaną spowiedź, ofiarujmy Matce Bożej jakieś wyrzeczenie czy umartwienie.
Wszystkie osoby związane z naszym duszpasterstwem gorąco zachęcam do poważnego potraktowania aktu oddania Najświętszej Maryi Pannie i gorliwego przygotowania!

Prędzej przeminęłyby niebo i ziemia, niż Maryja stałaby się niedbałą lub niewierną wobec tych, którzy Jej zaufali.
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Odpowiedzialność za słowo (97)

Bracia moi, niech wielu z was nie staje się nauczycielami, wiedząc, że cięższego sądu doznacie. W wielu bowiem rzeczach upadamy wszyscy. Jeśli kto w słowie nie upada, ten jest mężem doskonałym; może także na wodzy trzymać całe ciało. A jeśli koniom wkładamy wędzidła w pyski, aby nam były posłuszne, to całym ciałem ich kierujemy. Oto i okręty, choć wielkie są i przez potężne wiatry pędzone, kieruje malutki ster, dokąd zechce wola kierującego. Tak i język jest wprawdzie małym członkiem, ale wielkie rzeczy dźwiga. Oto jak mały ogień, jakże wielki las podpala.
 I język jest jak ogień, świat nieprawości. Język jest między członkami naszymi tym, co plami całe ciało i zapala koło życia naszego, rozpalony przez piekło. Wszelki bowiem rodzaj zwierząt i ptaków i wężów i innych poskramia się i jest poskromiony przez naturę ludzką; lecz języka nikt z ludzi nie może poskromić: zło niespokojne, pełne jadu śmiertelnego.
Nim to błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na “podobieństwo Boga”. Z tychże ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Nie powinno tak być, bracia moi (Jk 3, 1-10).

Nowenna przed uroczystością Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Za światłem łaski Bożej, nasze duszpasterstwo rzymskokatolickie pod patronatem św. Józefa oddamy Matce Bożej dnia 8 września 2023, w uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Do aktu oddania przygotujemy się przez Nowennę, którą rozpoczniemy już w środę, 30 sierpnia. Jednym z ważnych elementów nowenny jest odprawienie dobrej i dobrze przygotowanej spowiedzi. Opatrznościowo się składa, że właśnie w pierwszym dniu nowenny będzie miał dyżur w konfesjonale od godz. 18.30 nasz drugi spowiednik – ks. Dariusz Kowalczyk SDB.
Wszystkie osoby związane z naszym duszpasterstwem gorąco zachęcam do poważnego potraktowania aktu oddania Najświętszej Maryi Pannie i gorliwego przygotowania!

Prędzej przeminęłyby niebo i ziemia, niż Maryja stałaby się niedbałą lub niewierną wobec tych, którzy Jej zaufali.
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Odpowiedzialność za słowo (95)

Któż między wami jest mądry i wyćwiczony? Niech przez dobre postępowanie pokaże uczynki swoje w skromnej mądrości. Lecz jeśli gorzką zazdrość macie i spory są w sercach waszych, nie chciejcie się wynosić i być kłamcami przeciwko prawdzie. Nie jest to bowiem mądrość z góry zstępująca, ale ziemska, cielesna, diabelska. Gdzie bowiem zazdrość i spór, tam niestałość i wszelka zła sprawa. Lecz mądrość, która jest z góry, najpierw z pewnością jest czysta, potem spokojna, skromna, ustępliwa, z dobrymi się zgadzająca, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie stronnicza, bez obłudy. A owoc sprawiedliwości bywa siany w pokoju dla czyniących pokój (Jk 3, 13-18).

Oddanie duszpasterstwa Najświętszej Maryi Pannie!

Za światłem łaski Bożej, nasze duszpasterstwo rzymskokatolickie pod patronatem św. Józefa oddamy Matce Bożej dnia 8 września 2023, w uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Do aktu oddania przygotujemy się przez Nowennę, którą rozpoczniemy w najbliższą środę, 30 sierpnia. Jednym z ważnych elementów nowenny jest odprawienie dobrej i dobrze przygotowanej spowiedzi. Opatrznościowo się składa, że właśnie w pierwszym dniu nowenny będzie miał dyżur w konfesjonale nasz drugi spowiednik – ks. Dariusz Kowalczyk SDB.
Wszystkie osoby związane z naszym duszpasterstwem gorąco zachęcam do poważnego potraktowania aktu oddania Najświętszej Maryi Pannie i gorliwego przygotowania.

Prędzej przeminęłyby niebo i ziemia, niż Maryja stałaby się niedbałą lub niewierną wobec tych, którzy Jej zaufali.
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny