Służba Boża – aktualizacja

26.10.2021, wtorek
S. Evarísti Papæ et Mártyris cz

Godz. 19.00:
Msza Święta
Apel Jasnogórski
Słówko salezjańskie
Różaniec – tajemnice bolesne
Spowiedź


27.10.2021, środa
In Vigilia Ss. Simonis et Judæ Ap. f

Godz. 9.00:
Msza Święta
Słówko salezjańskie
Różaniec – tajemnice chwalebne
Spowiedź


Informacje o duszpasterstwie – zakładka: Służba Boża.
Informacje o spowiedzi – zakładka: Spowiedź.
Wykaz intencji – zakładka: Intencje mszalne.

Najwyższe perspektywy

Prawda z Nieba, którą objawia nam Pan nasz Jezus Chrystus i którą Kościół Katolicki od wieków wiernie przekazywał, jest nieskończenie ważniejsza i cenniejsza niż wszystkie osiągnięcia nauki i ludzkiego umysłu.
Pan nasz Jezus Chrystus jest nieskończenie bardziej kompetentnym i wiarygodnym Nauczycielem niż wszyscy nauczyciele, wykładowcy, profesorowie i myśliciele razem wzięci.
Kto już rozumie, niech Panu Bogu dziękuje, słucha i za poznaną prawdą idzie – cierpliwie i wytrwale.

Gdzie jest droga do Nieba?

Tam, gdzie katolicki kapłan sprawuje katolicki kult – Mszę Świętą w rycie rzymskim – i głosi nieskazitelną ortodoksyjną katolicką doktrynę, tam jest Twoja droga do Nieba.
Oby nas nie zwiodły sztuczki diabła.


Ecclesia ibi est, ubi fides vera est.
„Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara”
(św. Hieronim, Doktor Kościoła).

Z encykliki Quas primas

„W pierwszej encyklice, wydanej na początku Naszego Pontyfikatu, do wszystkich biskupów, kiedy zastanawialiśmy się nad najważniejszymi przyczynami tych nieszczęść, jakie przygniatają ludzi i z nimi się zmagają, wówczas otwarcie wskazaliśmy, iż tego rodzaju nawałnica zła nie tylko dlatego nawiedziła świat, ponieważ bardzo wielu ludzi usunęło Jezusa Chrystusa i Jego najświętsze prawo z własnych obyczajów i życia prywatnego, rodzinnego i publicznego; lecz także i w przyszłości nie zajaśnieje pewna nadzieja stałego pokoju między narodami, dopóki tak jednostki, jak państwa stronić będą i zaprzeczać panowaniu Zbawcy naszego. Przeto wezwaliśmy, by pokoju Chrystusowego szukano w królestwie Chrystusowym i zapowiedzieliśmy, iż to zamierzamy uczynić, o ile to Nam będzie dane: a mianowicie, iż w królestwie Chrystusa nie można, naszym zdaniem, przyczynić się skuteczniej do przywrócenia i utrwalenia pokoju, jak przywracając panowanie Pana Naszego” (Pius XI, encyklika Quas primas).