Służba Boża – aktualizacja

27.09.2022, wtorek
S. Cosmæ et Damiani Mártyrum cz

Godz. 8.00:
Msza Święta w rycie rzymskim
Pieśń: Kiedy ranne wstają zorze
Salve Regina
Słówko salezjańskie
Różaniec – tajemnice bolesne (prowadzą mężczyźni)
Spowiedź (podczas Różańca)


28.09.2022, środa
S. Wenceslai Ducis et Mártyris cz

Godz. 18.30:
Spowiedź (Ks. Dariusz Kowalczyk SDB)
Godz. 19.00:
Msza Święta w rycie rzymskim
Modlitwy do Św. Józefa
Pieśń: O Józefie ukochany
Apel Jasnogórski
Słówko salezjańskie
Różaniec – tajemnice chwalebne (prowadzą mężczyźni)


O poświęcenie dewocjonaliów
oraz egzorcyzmowanie wody i soli
możemy prosić kapłana codziennie po Różańcu.

Informacje o duszpasterstwie – zakładka: Służba Boża.
Informacje o spowiedzi – zakładka: Spowiedź.
Wykaz intencji – zakładka: Intencje mszalne.

Nie lekceważmy tej kwestii fundamentalnej!

Trudność dojazdu do bez wątpliwości ważnie wyświęconego katolickiego kapłana to nie znaczy: niemożliwość.
Teoretyczna tylko znajomość prawd wiary katolickiej, nie poświadczona praktyką życia i pokorną spowiedzią u kratek konfesjonału, jest sytuacją bardzo groźną dla duszy. Grozi wiecznym potępieniem – piekłem. Nie wiemy, kiedy umrzemy.
Jeżeli jestem w stanie grzechu śmiertelnego, i mam możliwość spotkania bez wątpliwości ważnie wyświęconego katolickiego kapłana, najmądrzejszą moją decyzją będzie odprawienie u tego kapłana dobrej i dobrze przygotowanej spowiedzi.
Mówi Pan nasz Jezus Chrystus: „Cóż bowiem pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?” (Mt 16, 26).

Ale czy dusza współpracuje?

Kapłan katolicki może na ambonie czy w konfesjonale dawać duszy najbardziej trafne wskazówki, ale jeśli dusza nie wprowadzi ich w praktykę, wtedy nie postąpi naprzód i zniweczy zamiar Boży względem siebie.
I najlepszy kaznodzieja, i najlepszy spowiednik duszy nie pomoże, jeśli dusza sama nie wykona tego, co wykonać powinna.
I najlepszy kaznodzieja, i najlepszy spowiednik duszy nie pomoże, jeśli dusza współpracować z podawaną jej prawdą i łaską nie będzie.
O duszach gorliwych, aktywnych(!) i postępujących na drodze wiary i świętości mówił Św. Franciszek Salezy: „Jakże miłuję te dziarskie dusze!”

Kazanie na XVI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 25.09.2022

Kazanie na XVI Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 25.09.2022.
Komemoracja Bł. Władysława z Gielniowa.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

Bł. Władysław z Gielniowa
Nauka dla nas:
– Praktykowanie łacińskiego i polskiego śpiewu,
– Rozważanie Męki Pańskiej.

Pobierz »

Matka Boża od Wykupu Jeńców

W dzisiejsze święto Matki Bożej od Wykupu Niewolników Kościół Katolicki modli się:

Deus, qui per gloriosíssimam Fílii tui Matrem, ad liberándos Christi fidéles a potestáte paganórum nova Ecclésiam tuam prole amplificáre dignátus es: præsta, quǽsumus; ut, quam píe venerámur tanti óperis institutrícem, ejus páriter méritis et intercessióne, a peccátis ómnibus et captivitáte dǽmonis liberémur.
Per eúmdem Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
Amen.

Boże, któryś przez chwalebną Matkę Syna Twego, dla wyzwalania wiernych Chrystusowych z mocy pogańskiej nowe Kościołowi Twemu przymnożył zgromadzenie, daj nam, prosimy, abyśmy przez zasługi i modlitwy Tej, którą czcimy jako twórczynię tak wielkiego dzieła, od wszelkich grzechów i niewoli szatańskiej byli wyzwoleni.
Przez tegoż naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna: który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Nauka duchowa płynie stąd dla nas doniosła: Prośmy Matkę Bożą i o to się pilnie starajmy, abyśmy nie żyli w niewoli grzechów i diabła, ale od wszelkich grzechów i niewoli szatańskiej byli wyzwoleni.