Postęp w pobożności Eucharystycznej

Powinniśmy dokładać starań, aby każda przyjmowana przez nas Komunia Święta była coraz gorliwsza. Chodzi wszak o najważniejsze spotkanie na świecie – z samym Jezusem Chrystusem!
Aby coraz lepiej brać udział we Mszy Świętej, czytajmy z uwagą rozdział 14, od strony 352, zatytułowany: Uczestnictwo we Mszy Świętej źródłem uświęcenia.
Aby coraz lepiej przyjmować Komunię Świętą, czytajmy z uwagą rozdział 15, od strony 359, zatytułowany: Komunia Święta.


Dzieło dostępne w kruchcie.

Służba Boża – aktualizacja

8.05.2021, Sobota

S. Stanislái Epíscopi et Mártyris cz
Commemorátio: In Apparitióne S. Michaëlis Archángeli

Różaniec, tajemnice chwalebne – godz. 19.10
Msza Święta
Litania Loretańska
Apel Jasnogórski
Słówko salezjańskie
Spowiedź – do godz. 21.30


9.05.2021, Niedziela

Domínica V Post Pascha b
Commemorátio: S. Gregórii Nazianzéni Epíscopi Confessóris et Ecclésiæ Doctóris

Różaniec, tajemnice chwalebne – godz. 12.40
Msza Święta z kazaniem
Litania Loretańska
Regina cǽli
Słówko salezjańskie
Spowiedź


Informacje o duszpasterstwie – zakładka: Służba Boża.
Informacje o spowiedzi – zakładka: Spowiedź.
Wykaz intencji – zakładka: Intencje mszalne.

Dobry telefon

Diabeł może wzbudzać w niektórych głowach rojenia/urojenia przeciwko kapłanowi. Kilka dni temu dzwoni mężczyzna po kilku latach milczenia. Rozmowa rzeczowa i pada słowo „przepraszam”. Pokorne przyznanie się do winy – kilka lat temu dałem wiarę złym językom zniesławiającym Księdza.
Za każdą duszę, którą łaska Boża uwalnia od rojeń/urojeń przeciwko kapłanowi – Bogu niech będą dzięki.