Lektury styczniowe

W styczniowych tygodniach bardzo będzie nam pożyteczna uważna lektura encykliki Piusa XI Mortalium ánimos oraz artykułu o. dr. hab. Benedykta Huculaka OFM Watykan dzisiaj.
Dusze gorliwsze przeczytają dodatkowo encyklikę Leona XIII Satis cógnitum.

Divínum Offícium

Wśród materiałów internetowych, dotyczących tradycyjnej katolickiej liturgii, mamy do dyspozycji Divínum Offícium – wejście.
Cenny jest m.in. wybór wersji (według chronologii) oraz języka tłumaczenia. Korzystając z Divínum Offícium – odczytując odnośne teksty (kliknijmy: Sancta Missa) – możemy z pożytkiem przygotować się do Mszy Świętej.
Dzisiaj przypada II Niedziela po Objawieniu – Dominica II post Epiphaniam