Komunia Święta zobowiązuje!

Komunia Święta zobowiązuje! Jeśli przyjmujemy często Komunię Świętą, powinniśmy pilnie starać się prowadzić życie zgodne z Ewangelią. W dniu przyjęcia Komunii Świętej powinniśmy starać się o to ze szczególną pilnością! Niestosowne i grzeszne jest, jeśli nie upływa nawet godzina od przyjęcia Komunii Świętej, a dusza już grzeszy, na przykład obmową, wyzwiskami czy innymi grzechami.
W Katechizmie Katolickim św. Piusa X czytamy:

Jak powinniśmy się zachowywać w dniu, w którym przyjęliśmy Komunię Świętą?
W dniu, w którym przyjęliśmy Komunię Świętą powinniśmy pozostać w skupieniu, podjąć uczynki pobożne, a obowiązki naszego stanu wypełniać z większą pilnością.

O Bożych rządach (22-24)

Czy to działaniu własnemu Boga należy przypisać zmiany w rzeczach materialnych, które dzieją się za Jego przyczyną i są poza ustanowionym w naturze porządkiem nadanym rzeczom?
Tak, i to są właśnie te rzeczy, które w sposób właściwy nazywamy cudami (z. 105, a. 6, 7).
Czy zdarzają się takie cuda czynione przez Boga?

Tak, na pewno istnieją cuda uczynione przez Boga w świecie materialnym, a można je podzielić na trzy główne kategorie według tego, czy są to rzeczy, do których natura nie jest w ogóle zdolna, nie jest zdolna ze względu na przedmiot oraz nie jest zdolna ze względu na sposób dokonywania się (z. 105, a. 8).
Dlaczego Bóg miałby uczynić lub już uczynił te rodzaje cudów?
Bóg uczynił lub czyni te cuda, gdy ma upodobanie, by poruszyć ludzi i przywieść ich do uznania Jego Boskiej interwencji ze względu na ich dobro i swoją chwałę.
Tomasz Pegues OP, Katechizm według Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu

Służba Boża – aktualizacja

fot. Zuzanna Feja

A.M.D.G.
Salus animárum supréma lex.
Zbawienie dusz najwyższym prawem.


28.09.2023, czwartek
S. Wenceslái Dúcis et Mártyris cz

Godz. 19.00:
Msza Święta w rycie rzymskim
Śpiew:
– O niewysłowione szczęście zajaśniało
– Apel Jasnogórski
Słówko salezjańskie
Różaniec – tajemnice radosne (prowadzą mężczyźni)
Spowiedź (podczas Różańca)


29.09.2023, piątek
In Dedicatióne S. Michaëlis Archángeli b
Post jakościowy

Godz. 19.00:
Msza Święta w rycie rzymskim
Śpiew:
– Każda żyjąca dusza
– Apel Jasnogórski
Słówko salezjańskie
Różaniec – tajemnice bolesne (prowadzą mężczyźni)
Spowiedź (podczas Różańca)
Droga Krzyżowa (prywatnie)


30.09.2023, sobota
S. Hierónymi Presbýteris Confessóris et Ecclésiæ Doctóris b

Godz. 19.00:
Msza Święta w rycie rzymskim
Śpiew:
Zawitaj Królowo Różańca świętego
– Apel Jasnogórski
Słówko salezjańskie
Różaniec – tajemnice chwalebne (prowadzą mężczyźni)
Spowiedź (podczas Różańca)


1.10.2023, NIEDZIELA
Domínica XVIII Post Pentecósten z
Commemorátio: S. Remígii Epíscopi Confessóris
Bł. Jana z Dukli, Wyznawcy

Godz. 12.00:
Anioł Pański

Msza Święta w rycie rzymskim, z kazaniem
Śpiew:
Zawitaj Królowo Różańca świętego
– Salve Regina
Słówko salezjańskie
Różaniec – tajemnice chwalebne (prowadzą mężczyźni)
Spowiedź (podczas Różańca)
Zmiana tajemnic Żywego Różańca


O poświęcenie dewocjonaliów
oraz egzorcyzmowanie wody i soli
możemy prosić kapłana codziennie po Różańcu.

Informacje o duszpasterstwie – zakładka: Służba Boża.
Informacje o spowiedzi – zakładka: Spowiedź.
Informacje bieżące – zakładka: Ogłoszenia duszpasterskie.
Wykaz intencji – zakładka: Intencje mszalne.

Modlitwa bez wątpliwości

Św. Jakub Apostoł przestrzega przed modlitwą chwiejną i nakazuje modlitwę z pełnym zaufaniem. Tak pisze o prośbie człowieka, który się modli:

Niech zaś prosi z wiarą, nic nie wątpiąc; bo kto wątpi, podobny jest do fali morskiej, poruszanej i miotanej wkoło wiatrem. Niech więc taki człowiek nie sądzi, że otrzyma coś od Pana. Człowiek chwiejnego umysłu jest niestały we wszystkich poczynaniach swoich (Jk 1, 6-8).

Zajmij się choć trochę Bogiem!

Dalejże, marny człowieczku! Opuść na chwilę swoje zajęcia, uchyl się nieco od nawału swych myśli. Odrzuć ciążące ci troski, odłóż pochłaniające cię prace. Zajmij się choć trochę Bogiem, spocznij w Nim przez chwilę.
Wejdź do wnętrza swego serca, wyklucz wszystko, co nie jest Bogiem i co nie prowadzi do Niego. Zamknij wejście i szukaj Jego samego.
Św. Anzelm, Proslogion

W środy modlimy się do św. Józefa!

Święty Józef patronuje naszemu oratorium rzymskokatolickiemu. Codziennie odmawiamy Modlitwę do św. Józefa po Różańcu.
Podejmując katolicki zwyczaj, w każdą środę modlimy się szczególnie do św. Józefa. Po Mszy Świętej prosimy na pierwszym miejscu o powszechny powrót ortodoksji katolickiej, następnie o obfite owoce naszego duszpasterstwa i za jego dobroczyńców, za nasze rodziny oraz w naszych osobistych intencjach, które możemy składać w naszej kruchcie strategicznej.
Nabożeństwo odprawiamy w najprostszej formie:

  • odczytanie intencji,
  • Litania do św. Józefa,
  • pieśń do św. Józefa (teksty dostępne w kruchcie strategicznej).

Przybywajmy!


Nie pamiętam, bym kiedykolwiek aż do tej chwili prosiła go o jaką rzecz, której by mi nie wyświadczył. Jest to rzecz zdumiewająca, jak wielkie rzeczy Bóg mi uczynił za przyczyną tego chwalebnego Świętego. Z ilu niebezpieczeństw na ciele i na duszy mnie wybawił. Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich. Chciał nas Pan przez to zapewnić, że jak był mu poddany na ziemi jako opiekunowi i mniemanemu swemu ojcu, który miał prawo Mu rozkazywać – tak i w niebie czyni wszystko, o cokolwiek on Go prosi. Przekonali się o tym i inni, którym poradziłam, aby się jemu polecili. I coraz więcej jest już takich, którzy go czczą i wzywają, doznając na sobie tej prawdy.
Św. Teresa z Avili, Księga życia, rozdz. VI