Koincydencja niefortunna

Od ludzi rozumnych wymagałoby się już pewnego poziomu zrozumienia spraw ważnych, ważniejszych i najważniejszych.
Od historyków katolickich wymagałoby się już pewnego poziomu wnikliwości i powiązania faktów, osób, przyczyn i skutków.
Od dusz katolickich wymagałoby się już dopuszczenia prawdy do głosu. 

Bywa chronologia nieszczęśliwa. W 1966 roku obchodziliśmy w naszej Ojczyźnie millenium – tysiąc lat od Chrztu. W bezpośredniej bliskości chronologicznej od tej daty wyrugowano z polskich kościołów i kaplic tę Mszę Świętą, która przez tysiąc lat konstytuowała Kościół Katolicki na polskiej ziemi, była doskonałym kultem Boga w Trójcy Jedynego, budowała wiarę pokoleń i uświęcała pokolenia dusz.
Koincydencja trudna do uwierzenia. Dramatycznie niefortunna!

Stwierdzenia potępione przez katolickiego prawowitego Papieża

Papież Pius IX potępia następujące stwierdzenia jako sprzeczne z wiarą katolicką:

XIX. Kościół nie jest prawdziwą (vera) i doskonałą (perfectaque) oraz całkowicie wolną (plane libera) społecznością (societas), ani nie posiada swoich własnych i stałych praw udzielonych mu przez jego Boskiego Założyciela, ale do władzy świeckiej należy określanie praw i granic działalności Kościoła, w których może z tych praw korzystać.

XX. Władza kościelna nie powinna wykonywać swoich postanowień bez zgody i pozwolenia władzy świeckiej.

XXXIX. Państwo, jako źródło i początek wszelkich praw, posiada prawo niczym nieograniczone.

XLII. W wypadku konfliktu praw dwóch władz, pierwszeństwo ma prawo świeckie.

(Pius IX, Syllabus errorum).

Powtórzmy: są to stwierdzenia sprzeczne z wiarą katolicką, potępione przez katolickiego prawowitego Papieża.

Święty Biskup przestrzega

„«Nie błądźcie», bracia moi. Ci, którzy rujnują rodziny, «królestwa Bożego nie odziedziczą». Jeśli więc ci, którzy tak czynili, postępując według ciała, już zostali ukarani śmiercią, o ileż bardziej powinien być ukarany ten, kto przewrotną nauką fałszowałby wiarę Bożą, za którą Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Kto byłby splamiony takim przestępstwem, pójdzie w ogień nieugaszony, podobnie jak i ten, kto go słucha” (Św. Ignacy Antiocheński, Biskup, List do Efezjan).

Służba Boża – aktualizacja

14.04.2021, Środa

S. Justíni Mártyris cz

Różaniec, tajemnice chwalebne – godz. 19.10
Msza Święta
Modlitwa, Apel Jasnogórski
Słówko salezjańskie
Spowiedź


15.04.2021, Czwartek

Feria Quínta infra Hebdómadam I post Octávam Páschæ b

Różaniec, tajemnice radosne – godz. 19.10
Msza Święta
Modlitwa, Apel Jasnogórski
Słówko salezjańskie
Spowiedź


Informacje o duszpasterstwie – zakładka: Służba Boża.
Informacje o spowiedzi – zakładka: Spowiedź.
Wykaz intencji – zakładka: Intencje mszalne.

Św. Justyn, męczennik

Żywot świętego Justyna ukazuje, że i osoby świeckie przez kompetentną apologię mogą się wielce przyczynić do krzewienia ortodoksyjnej katolickiej wiary, demaskując błędy i odrzucając je piórem wyrazistym. Świadectwo męczeńskie koronuje chwalebnie trud wierności Chrystusowi.