Odpowiedzialność za słowo (25)

Potwarz i obmowa z natury swojej są śmiertelnym grzechem.
„Wielkość grzechów popełnionych względem bliźniego – pisze święty Tomasz – ocenia się wielkością krzywdy, jaką mu wyrządzamy, a krzywda ta z kolei mierzy się doniosłością dobra, jakie z tej przyczyny utracił”.
Ks. Zygmunt Skarżyński, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach

Ángelus

Dzisiaj kończy się okres wielkanocny. Kończymy odmawianie wielkanocnej antyfony maryjnej Regina caeli. Od jutra powracamy do codziennej modlitwy maryjnej Anioł Pański – Ángelus.
Chętnie odmawiajmy tę modlitwę w języku Kościoła Katolickiego. Mamy dostępne materiały tekstowe z akcentami oraz nagranie audio. – więcej

Pierwsza sobota miesiąca

Kto jeszcze nie odprawił nabożeństwa pięciu pierwszych sobót – wyłącznie w powiązaniu z Mszą Świętą w rycie rzymskim – niech rozpocznie od dzisiaj!
Kto tę praktykę już rozpoczął, niech wytrwa wiernie do końca – chodzi o 5 pierwszych sobót z rzędu. – więcej

Warunki – w pierwsze soboty miesiąca, przez pięć miesięcy z rzędu:

1. Przystąpić do spowiedzi. Można także skorzystać z Sakramentu Pokuty wcześniej, byleby w tym dniu być w stanie łaski uświęcającej, bez grzechu ciężkiego.
2. Przyjąć Komunię Świętą.
3. Odmówić jedną część Różańca – pięć tajemnic.
4. Przez piętnaście minut rozważać tajemnice różańcowe.

Niezbędnym warunkiem odprawienia nabożeństwa pięciu pierwszych sobót jest nastawienie, z jakim te wszystkie powyższe praktyki wypełniamy: Intencja wynagrodzenia, czyli ekspiacji, za zniewagi i grzechy popełniane przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi.
Dusza katolicka – gorliwa – w pierwszą sobotę miesiąca przybiegnie na Mszę Świętą w rycie rzymskim, aby godnie uczcić Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny, wynagradzać (ekspiacja) za grzechy, przystąpić pobożnie do Komunii Świętej i wspólnie odmówić Różaniec.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca nasze oratorium jest otwarte jeszcze przynajmniej kwadrans po Różańcu, aby dać wiernym, praktykującym pięć pierwszych sobót, możliwość odprawienia w ciszy piętnastominutowej medytacji.

Służba Boża – aktualizacja

A.M.D.G.
Salus animárum supréma lex.
Zbawienie dusz najwyższym prawem.


3.06.2023, sobota
Sábbato Quáttuor Témporum Pentecóstes cz
Suche Dni
Pierwsza sobota miesiąca
Post ścisły

Godz. 19.00:
Msza Święta w rycie rzymskim

Modlitwy do NMP
Śpiew:
– Litania do NSPJ

– Idźmy, tulmy się jak dziatki
– Apel Jasnogórski
Słówko salezjańskie

Różaniec – tajemnice chwalebne (prowadzą mężczyźni)
Spowiedź (podczas Różańca)
Medytacja różańcowa (prywatnie, w ciszy)


4.06.2023, Niedziela
Domínica Sanctíssimæ Trinitátis b
Commemorátio: S. Francísci Carácciolo Confessóris

Domínica I post Pentecósten

Godz. 12.00:
Anioł Pański
Msza Święta w rycie rzymskim, z kazaniem

Śpiew:
– Litania do NSPJ

– Pod Twą obronę
– Salve Regina
Słówko salezjańskie

Różaniec – tajemnice chwalebne (prowadzą mężczyźni)
Spowiedź (podczas Różańca)
Zmiana tajemnic Żywego Różańca


5.06.2023, poniedziałek
S. Bonifátii Epíscopi et Mártyris cz

Godz. 19.00:
Msza Święta w rycie rzymskim

Śpiew:
– Litania do NSPJ

– Jezu, miłości Twej
– Apel Jasnogórski
Słówko salezjańskie

Różaniec – tajemnice radosne (prowadzą mężczyźni)
Spowiedź (podczas Różańca)

Godz. 24.00:
Msza Święta w rycie rzymskim


O poświęcenie dewocjonaliów
oraz egzorcyzmowanie wody i soli
możemy prosić kapłana codziennie po Różańcu.

Informacje o duszpasterstwie – zakładka: Służba Boża.
Informacje o spowiedzi – zakładka: Spowiedź.
Informacje bieżące – zakładka: Ogłoszenia duszpasterskie.
Wykaz intencji – zakładka: Intencje mszalne.

Pierwszy piątek miesiąca

Kto jeszcze nie odprawił nabożeństwa 9 pierwszych piątków – wyłącznie w powiązaniu z Mszą Świętą w rycie rzymskim – niech rozpocznie od dzisiaj!
Kto tę praktykę już rozpoczął, niech wytrwa wiernie do końca – chodzi o 9 pierwszych piątków z rzędu.
Wśród 12 obietnic, jakie Pan Jezus dał Św. Małgorzacie Marii Alacoque, czytamy:

„Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci”. – więcej

Warunkiem praktyki 9 pierwszych piątków jest: przez 9 pierwszych piątków z rzędu przystąpić z czystym sercem (w stanie łaski uświęcającej) do Komunii Świętej.
Dusza katolicka gorliwa – o ile okoliczności pozwolą – w pierwszy piątek miesiąca przybiegnie na Mszę Świętą w rycie rzymskim, aby godnie uczcić Najświętsze Serce Pana Jezusa, wynagradzać (ekspiacja) za grzechy, jeśli trzeba, odprawić dobrą spowiedź, oraz przystąpić pobożnie do Komunii Świętej.


każdy piątek oratorium jest otwarte jeszcze pół godziny po Różańcu, aby dać wiernym możliwość odprawienia – prywatnie, w ciszy – Drogi Krzyżowej. Przybywajmy z gorliwością!

„Błogosławiony Albert Wielki, nauczyciel świętego Tomasza, dowiedział się w objawieniu, iż zwykłe wspomnienie albo rozważanie Męki Jezusa Chrystusa jest dla chrześcijanina bardziej zasługujące na uznanie niż poszczenie o chlebie i wodzie w każdy piątek roku albo biczowanie się dyscypliną aż do krwi co tydzień czy codzienne odmawianie psalmów. Jaka jest przeto z kolei zasługa Różańca, który upamiętnia życie i Mękę naszego Pana?” (Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Przedziwny sekret Różańca świętego).