Służba Boża – aktualizacja

25.07.2021, niedziela

S. Jacobi Apóstoli cz
Commemorátio: Domínica IX Post Pentecósten
S. Christóphori Mártyris

Msza Święta – godz. 19.00 (w innym miejscu)
Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
Słówko salezjańskie
Poświęcenie pojazdów
Spowiedź


26.07.2021, poniedziałek

S. Annæ Matris B.M.V. b

Anioł Pański – godz. 12.00
Różaniec, tajemnice radosne

Msza Święta – godz. 19.00 (w innym miejscu)
Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
Słówko salezjańskie
Spowiedź


Informacje o duszpasterstwie – zakładka: Służba Boża.
Informacje o spowiedzi – zakładka: Spowiedź.
Wykaz intencji – zakładka: Intencje mszalne.

Kilka wskazówek dla biorących udział w katolickiej Mszy Świętej

Niezależnie od warunków klimatycznych, kryterium, jakim kieruje się dusza katolicka, nie jest wygoda, lecz względy stosowności i szacunku dla Pana Boga i Najświętszej Ofiary Mszy Świętej.
Krótkie rękawy – nie. Jeśli przyjdzie nam znieść niewygodę, chętnie to niewielkie wyrzeczenie przyjmę, w zjednoczeniu z bezmiarem cierpień Chrystusowej Ofiary, uobecnianej na ołtarzu.
Mężczyźni zadbani, starannie ogoleni, buty wypastowane, garnitur, krawat.
Niewiasty ubrane gustownie, z zachowaniem wymogów skromności (dekolt). Przez nakrycie głowy szlachetnie naśladują skromność i pokorę Matki Bożej wobec majestatu Bożego.
Idziemy na Mszę Świętą w rycie rzymskim. Najważniejsze wydarzenie tygodnia.

Do kościoła nie wnosimy telefonów komórkowych. W kościele rozmawiamy z Panem Bogiem.

Skromność niewieścia

Lato. Ale problem nie jest sezonowy. Niejedna niewiasta przez brak skromności w stroju doprowadziła niejednego mężczyznę do grzechu – choćby popełnianego wzrokiem i myślą.
Niestosowny jest zbyt duży dekolt – zwłaszcza w kościele. Brak skromności.
Grzechy przeciwne cnocie czystości – świadome i dobrowolne – choćby popełniane myślą, są grzechami śmiertelnymi.
I zgorszenie dawane innym przez brak skromności w stroju jest grzechem śmiertelnym.
Biskup Józef Sebastian Pelczar pisze: „Według Doktorów świętych zgorszenie jest to dictum vel factum minus rectum, praebens alteri ruinam – powiedzenie albo czyn nieprawy, powodujące grzech innych ludzi”.
Pan Jezus przestrzega: „Każdy, który patrzy na niewiastę, aby jej pożądał, już ją scudzołożył  w sercu swoim” (Mt 5, 28).
W czasach zamętu powszechnego trzeba częściej przypominać wysokie ewangeliczne wymagania w zakresie cnoty czystości.
Wiara katolicka i nieczystość są nie do pogodzenia.
Wiara katolicka i nieczystość są w radykalnej sprzeczności.
Przez grzechy nieczyste człowiek zamyka duszę przed Panem Bogiem, a otwiera ją diabłu.
Przez grzechy nieczyste diabeł potrafi zniszczyć najpiękniejsze skarby, które Pan Bóg złożył w duszy.
Przez grzechy nieczyste diabeł potrafi zniszczyć najpiękniejsze dzieła katolickie, które dobrze rokowały i dzięki łasce Bożej rozwijały się dla pożytku wielu dusz.
Skromność niewiasty jest zbawienną tamą postawioną zalewowi nieczystości.
Skromność niewiasty w stroju i zachowaniu – w domu i poza domem, i w kościele – jest skarbem nieocenionym. Dziewczęta od najmłodszych lat trzeba uczyć skromności i jej wymagać.
„Łaska nad łaskę – żona święta i wstydliwa;
i nie masz wagi, która by godna była duszy wstrzemięźliwej” (Ekli 26, 20).

Kapłan i zakonnik wierny do końca

Zwykła uczciwość zatem, lecz nieskończenie bardziej honor kapłański, wymagają ode mnie, abym nie odważył się bezwstydnie przehandlować Mszy katolickiej, otrzymanej w dniu moich święceń kapłańskich. A ponieważ chodzi tu o bycie lojalnym, przede wszystkim w materii o Boskiej powadze, nie ma na świecie autorytetu, choćby był to autorytet papieski, który mógłby mnie powstrzymać. Zresztą, pierwszą próbą wierności i miłości, którą kapłan powinien dać Bogu i ludziom, jest zachowanie nietkniętym nieskończenie cennego depozytu, który został mu powierzony, gdy Biskup włożył nań ręce. I przede wszystkim z tej próby wierności i miłości będę sądzony przez najwyższego Sędziego. – więcej

Piekielny zamiar

Msza Święta w rycie rzymskim jest kultem katolickim. Msza Święta w rycie rzymskim jest kultem własnym Kościoła Katolickiego. Nie tylko dozwolonym, ale wręcz nakazanym po wsze czasy przez prawowitego papieża Św. Piusa V.
Jest obawa, że wielu nie zdaje sobie sprawy, co się właśnie dzieje. Zakażony herezją Watykan obwieścił swój zamiar całkowitego wyrugowania kultu katolickiego z powierzchni ziemi. Otwierajmy oczy.

Wiemy, co mamy czynić

„Gdy trucizna ariańska zakaziła już nie cząstkę jakąś tylko, lecz prawie cały świat, gdy w błąd wprowadzono to przemocą, to podstępem wszystkich prawie biskupów łacińskiego świata i jakaś mgła osiadła na sercach, że nie wiedziano, za kim w tym zamęcie pójść, wtedy każdego prawdziwego miłośnika i czciciela Chrystusa, który przedłożył starą wiarę nad nowe błędnowierstwo, całkowicie ominęła ta zaraza” (Św. Wincenty z Lerynu, Commonitorium).

„Każdego prawdziwego miłośnika i czciciela Chrystusa, który przedłożył starą wiarę nad nowe błędnowierstwo, całkowicie ominęła ta zaraza”.

Msza Święta po wszystkie czasy

„Widzicie też, jak kapłani brutalnie zostają wypędzani ze swoich parafii, dlatego że odprawiają tę Mszę Świętą, która przez stulecia uświęcała świętych! To absurd. Chciałbym niemal powiedzieć, że jest to historia wymyślona przez szaleńca. Zadajemy sobie pytanie, czy nam się to wszystko śni? To przecież niemożliwe, że ta Msza Święta stała się dla naszych biskupów czymś strasznym, dla tych, którzy powinni przecież strzec naszej wiary. Ale my będziemy strzegli Mszy Świętej świętego Piusa V” – więcej

Dom Prosper Guéranger OSB: Herezja antyliturgiczna

„Pierwszym znamieniem herezji antyliturgicznej jest nienawiść do Tradycji wyrażonej w sformułowaniach używanych w kulcie Bożym. Nie da się nie zauważyć tej szczególnej cechy wszystkich heretyków – od Wigilancjusza po Kalwina, ­a przyczyna tego jest łatwa do wyjaśnienia. Każdy sekciarz, który pragnie wprowadzenia nowej doktryny, niezawodnie staje w obliczu liturgii będącej najgłębszym, najlepszym wyrazem Tradycji, i od tej pory nie spocznie, dopóki nie zagłuszy tego głosu, dopóki nie porwie na strzępy owych stronic przypominających wiarę minionych stuleci”.