Służba Boża – aktualizacja

26.06.2022, Niedziela
Domínica III Post Pentecósten z
Commemoratio: Ss. Joánnis et Páuli Mártyrum
Pro Octava sacratíssimi Cordis Jesu
Pro Octava S. Joánnis Baptístæ

Godz. 19.00:
Msza Święta z kazaniem
Nabożeństwo czerwcowe:
– Litania do NSPJ
– Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego NSPJ
– Pieśń: Pobłogosław, Jezu drogi
Apel Jasnogórski
Słówko salezjańskie
Różaniec – tajemnice chwalebne (prowadzą mężczyźni)
Spowiedź (podczas Różańca)


27.06.2022, poniedziałek
Díe IV infra Octávam SSmi Cordis Jesu b
Commemoratio: Tertia díe infra Octávam Nativitátis S. Joánnis Baptístæ

Godz. 20.00:
Msza Święta
Nabożeństwo czerwcowe:
– Litania do NSPJ
– Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego NSPJ
– Pieśń: Wszystkie nasze dzienne sprawy
Apel Jasnogórski
Słówko salezjańskie
Różaniec – tajemnice radosne (prowadzą mężczyźni)
Spowiedź (podczas Różańca)


O egzorcyzmowanie wody i soli oraz poświęcenie dewocjonaliów
możemy prosić kapłana codziennie po Różańcu.

Informacje o duszpasterstwie – zakładka: Służba Boża.
Informacje o spowiedzi – zakładka: Spowiedź.
Wykaz intencji – zakładka: Intencje mszalne.

Nie wystarczy iść do spowiedzi

Spowiadajmy się u ważnie wyświęconego katolickiego kapłana, nieskazitelnej ortodoksji katolickiej – nawet jeśli trzeba będzie dojechać 100 kilometrów albo więcej.
I miejmy na uwadze:

– Nie wystarczy spowiadać się.
– Trzeba się spowiadać dobrze.
– I do spowiedzi należy przygotować się dobrze.

A także:

– Nie wystarczy odprawić spowiedź generalną.
– Trzeba spowiedź generalną odprawić dobrze.
– I do spowiedzi generalnej należy przygotować się dobrze.

Św. Teresa z Avili, dzielna niewiasta o umysłowości na wskroś katolickiej, pełna troski o zbawienie dusz, apelowała do kapłanów:

Kaznodzieje moi, prawcie kazania, a prawcie je przeciw niegodnym spowiedziom, albowiem wskutek złych spowiedzi więcej niż połowa chrześcijan idzie na potępienie”.

„Tylko kapłani, należycie wyświęceni w Kościele, mają władzę odprawiania Mszy Świętej”

„Głos Chrystusa. Gdybyś miał czystość aniołów i świętość świętego Jana Chrzciciela, jeszcze nie byłbyś godzien ani przyjmować, ani sprawować tego sakramentu.
Nie jest to dziełem ludzkiej zasługi, że człowiek poświęca i sprawuje sakrament Chrystusa, i spożywa chleb aniołów.
Wzniosła to tajemnica i wielka godność kapłanów, którym dano to, co nie jest dozwolone aniołom.
Albowiem sami tylko kapłani, należycie wyświęceni w Kościele, mają władzę odprawiania Mszy Świętej i poświęcania Ciała Chrystusowego.
Kapłan jest wprawdzie ofiarnikiem Bożym, posługującym się słowami Bożymi na mocy rozkazu i ustanowienia samego Boga, ale głównym i niewidzialnie działającym sprawcą Najświętszego Sakramentu jest sam Bóg, któremu wszystko podlega wedle skinienia woli, i służy według rozkazu” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kochajmy Pana, bo Serce Jego
Żąda i pragnie serca naszego,
Dla nas Mu włócznią boleść zadana.
Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

O pójdź do Niego, wszystko stworzenie,
Sercu Jezusa złóż dziękczynienie
I swoje przed Nim zegnij kolana.
Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

Pójdźcie do Niego, biedni grzesznicy,
Zmyć grzechów zmazy w czystej Krynicy,
Nad śnieg zbieleje dusza zmazana.
Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

Pójdźcie do Niego, szczęśliwe dusze,
Obmyte we łzach pokuty skrusze,
Już niewinności szata wam dana.
Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

Szczególnym celem tego nabożeństwa jest odwzajemnienie się Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi miłością za Jego nieskończoną miłość oraz zadośćuczynienie za zniewagi i obrazę, jakie świat codziennie świętemu Jego Sercu wyrządza.

Litania w języku polskim i łacińskim, Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu (nieocenzurowany „ekumenicznie”) oraz Dwanaście obietnic dotyczących czcicieli Najświętszego Serca, które Pan Jezus dał św. Małgorzacie Marii Alacoque (przeczytajmy z uwagą). Teksty są dostępne tutaj

Miejmy w naszych domach poświęcony przez kapłana obraz Najświętszego Serca Jezusowego.

A w ramach codziennej lektury żywotów Świętych przeczytajmy dzisiaj z uwagą żywot Św. Małgorzaty Marii Alacoque, której zawdzięczamy dzisiejsze święto. Należała do zakonu wizytek, założonego przez Św. Franciszka Salezego. Żywot dostępny jest m.in. tutaj

Bądźmy gorliwymi czcicielami
Najświętszego Serca Jezusowego!