Służba Boża – aktualizacja

25.09.2022, Niedziela
Domínica XVI Post Pentecosten z
Commemorátio: Bł. Władysława z Gielniowa, Wyznawcy

Godz. 12.00:
Anioł Pański

Msza Święta w rycie rzymskim – z kazaniem
Pieśń: Pobłogosław, Jezu drogi
Salve Regina
Słówko salezjańskie
Różaniec – tajemnice chwalebne (prowadzą mężczyźni)
Spowiedź (podczas Różańca)


26.09.2022, poniedziałek
Ss. Cypriani et Justinæ Mártyrum cz

Godz. 19.00:
Msza Święta w rycie rzymskim
Pieśń: Wszystkie nasze dzienne sprawy
Apel Jasnogórski
Słówko salezjańskie
Różaniec – tajemnice radosne (prowadzą mężczyźni)
Spowiedź (podczas Różańca)


O poświęcenie dewocjonaliów
oraz egzorcyzmowanie wody i soli
możemy prosić kapłana codziennie po Różańcu.

Informacje o duszpasterstwie – zakładka: Służba Boża.
Informacje o spowiedzi – zakładka: Spowiedź.
Wykaz intencji – zakładka: Intencje mszalne.

Matka Boża od Wykupu Jeńców

W dzisiejsze święto Matki Bożej od Wykupu Niewolników Kościół Katolicki modli się:

Deus, qui per gloriosíssimam Fílii tui Matrem, ad liberándos Christi fidéles a potestáte paganórum nova Ecclésiam tuam prole amplificáre dignátus es: præsta, quǽsumus; ut, quam píe venerámur tanti óperis institutrícem, ejus páriter méritis et intercessióne, a peccátis ómnibus et captivitáte dǽmonis liberémur.
Per eúmdem Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
Amen.

Boże, któryś przez chwalebną Matkę Syna Twego, dla wyzwalania wiernych Chrystusowych z mocy pogańskiej nowe Kościołowi Twemu przymnożył zgromadzenie, daj nam, prosimy, abyśmy przez zasługi i modlitwy Tej, którą czcimy jako twórczynię tak wielkiego dzieła, od wszelkich grzechów i niewoli szatańskiej byli wyzwoleni.
Przez tegoż naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna: który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Nauka duchowa płynie stąd dla nas doniosła: Prośmy Matkę Bożą i o to się pilnie starajmy, abyśmy nie żyli w niewoli grzechów i diabła, ale od wszelkich grzechów i niewoli szatańskiej byli wyzwoleni.

Duszpasterstwo katolickie

Rozumiejmy skarb katolickiego duszpasterstwa i zań Panu Bogu dziękujmy!
Dusze, które nie stawiają oporu łasce i prawdzie, będą dzięki katolickiemu duszpasterstwu przyspieszać biegu na drodze wiary i świętości. O duszach gorliwych i postępujących mówił Św. Franciszek Salezy: „Jakże miłuję te dziarskie dusze!” – więcej

Nabożeństwo niezbędne

Jeśli nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy konieczne jest dla wszystkich ludzi chcących osiągnąć żywot wieczny, to o wiele potrzebniejsze jest ono dla tych, którzy są powołani do pełni doskonałości. Nie wierzę, by ktokolwiek mógł dojść do ścisłego zjednoczenia z Panem Bogiem i do doskonałej wierności Duchowi Świętemu, jeśli nie jest ściśle zjednoczony z Najświętszą Dziewicą i nie zależy całkowicie od Jej pomocy.
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Gdy łaska przynagla

Od dobrej spowiedzi zależy zbawienie naszej duszy.
Kogo łaska Boża przynagla do odprawienia spowiedzi generalnej, niech idzie za wołaniem łaski!
Niech się dobrze przygotuje i niech odprawi dobrą spowiedź generalną!
Niech przesadnie nie pospiesza – aby przygotowanie nie było zbyt powierzchowne i niewystarczające.
Niech przesadnie nie zwleka – by zamiar spowiedzi nie rozpłynął się w mgliście nieokreślonej przyszłości.

Kilka kapłańskich wskazań – jeśli zastosujemy się do nich – przyniesie dobre owoce w postaci dobrej i dobrze przygotowanej spowiedzi: – więcej

Rozważajmy Mękę Pańską!

14 września Roku Pańskiego 2022 przypadało święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Z okazji tego święta zostały w naszym oratorium umieszczone i poświęcone stacje Drogi Krzyżowej. Odtąd w każdy piątek oratorium jest otwarte przynajmniej pół godziny po Różańcu, aby dać wiernym możliwość odprawienia prywatnie Drogi Krzyżowej.
Wielu Świętych uświęciło się, rozważając z pokorą i miłością tajemnice Męki Pańskiej.

„Jednym zaś z najpotężniejszych środków do obudzenia w sercach naszych gorącej miłości Boga i prawdziwej pobożności jest rozpamiętywanie Męki Zbawiciela. Tam się uczymy, jak bardzo Bóg umiłował świat, jak wielkim złem jest grzech, który aby zmazać, potrzeba było męki i śmierci Boga-Człowieka. Tam także uczymy się, jak bardzo powinniśmy czuwać nad sobą, aby nie zmarnować tych skarbów łask, które nam Pan Jezus męką i śmiercią Swoją wyjednał” (Z Żywota Bł. Władysława z Gielniowa).

Któż od smutku się powtrzyma,
mając Matkę przed oczyma,
która cierpi z Synem swym?
(Sekwencja)

„Skarbiec Pana”

Bóg Ojciec zebrał wszystkie wody i nazwał je „maria”, to znaczy morza. Utworzył On też zbiornik wszystkich swoich łask i nazwał go Marią. Bóg najwyższy posiada skarbiec, składnicę bardzo bogatą, w której zamknął wszystko, co piękne, cenne, rzadkie i kosztowne, nawet własnego Syna. Tą przebogatą skarbnicą jest właśnie Maryja, którą święci nazywają „Skarbcem Pana”, z którego pełności bogactwa spływają na ludzkość.
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny