Św. Pius X, encyklika Pascendi Domínici gregis – O zasadach modernistów (9)

Konsekwencje historyczne: zniekształcenie historycznych zjawisk (np. życia Chrystusa)

Nie dałoby się atoli dokładnego pojęcia o powstawaniu wiary i objawienia, jak je pojmują moderniści, gdyby się nie zwróciło uwagi na jeden punkt wielkiej wagi, ze względu na konsekwencje historyczno-krytyczne, które oni z niego wyprowadzają.
Albowiem niepoznawalne, o którym opowiadają, nie przedstawia się wierze, jako coś oderwanego i nagiego; owszem, jest ono połączone ściśle z pewnym zjawiskiem, które jakkolwiek by należało do dziedziny wiedzy lub dziejów, jednakże pod pewnym względem przekracza ich granice. Takim zjawiskiem może być jakikolwiek objaw przyrody, zawierający w sobie coś tajemniczego; może też nim być jakiś człowiek, którego charakter, czyny, słowa, zdają się nie zgadzać ze zwykłymi prawami dziejów. Wtedy zaś wiara, pociągnięta przez niepoznawalne, tkwiące w zjawisku, opanowuje całe zjawisko i przesiąka je niejako własną swą żywotnością. Stąd zaś wypływają dwa skutki. Po pierwsze, pewna przemiana zjawiska, mianowicie przez jego podniesienie, jego własną rzeczywistość, jakoby dla lepszego dostosowania go, jako materii, do formy boskiej, jaką mu wiara chce nadać. Po wtóre, zachodzi tu, jeżeli można tak powiedzieć, rodzaj odmiany zjawiska stąd pochodzącego, że wiara, wyjąwszy to spod warunków czasu i przestrzeni, nadaje mu to przede wszystkim wówczas, gdy idzie o zjawisko z przeszłości, i to o tyle łatwiej, o ile ta przeszłość jest odleglejsza. Z tego podwójnego wypadku wyciągają moderniści dla siebie znów dwa prawa, które po dołączeniu do trzeciego, zaczerpniętego z agnostycyzmu, tworzą jakby podstawy ich krytyki historycznej. Przykład wzięty z osoby Chrystusa rzecz wyjaśni. W osobie Chrystusa, powiadają, wiedza i dzieje nie znajdują nic poza człowiekiem. A więc w imię prawa pierwszego, opartego na agnostycyzmie, należy z jego dziejów usunąć wszystko, co tylko tchnie bóstwem. Dalej, na podstawie drugiego prawa dziejowa postać Chrystusa przemieniona jest przez wiarę; a przeto należy usunąć z Jego dziejów wszystko, co Go wynosi ponad dane dziejowe. Wreszcie, ta jasna osoba Chrystusa została przez wiarę odmieniona; należy więc z Jego dziejów usunąć nadto słowa, czyny – i w ogóle wszystko to, co bynajmniej nie odpowiada Jego charakterowi, Jego położeniu, Jego wychowaniu, miejscu i czasowi, w którym żył.
Dziwnym wyda się, niewątpliwie, ten sposób rozumowania: taka jest jednak krytyka modernistów.

Służba Boża – aktualizacja

fot. Zuzanna Feja

A.M.D.G.
Salus animárum supréma lex.
Zbawienie dusz najwyższym prawem.


4.12.2023, poniedziałek
S. Bárbaræ Vírginis et Mártyris cz
Commemorátio: S. Petri Chrysologi Epíscopi Confessoris et Ecclesiæ Doctoris

Feria II infra Hebdómadam I Adventus

Godz. 19.00:
Msza Święta w rycie rzymskim

Nowenna przed uroczystością
Niepokalanego Poczęcia NMP
 (dzień 6)

Śpiew:
– Wezwania Nowenny
– Apel Jasnogórski

Słówko salezjańskie
Różaniec – tajemnice radosne (prowadzą mężczyźni)

Spowiedź (podczas Różańca)


5.12.2023, wtorek
Feria III infra Hebdómadam I Adventus f
Commemorátio: S. Sabbæ Abbatis

Godz. 19.00:
Msza Święta w rycie rzymskim

Nowenna przed uroczystością
Niepokalanego Poczęcia NMP
 (dzień 7)

Śpiew:
– Wezwania Nowenny
– Apel Jasnogórski

Słówko salezjańskie
Różaniec – tajemnice bolesne (prowadzą mężczyźni)

Spowiedź (podczas Różańca)


6.12.2023, środa
S. Nicolái Epíscopi et Confessóris b
Commemorátio: Feria IV infra Hebdómadam I Adventus

Godz. 19.00:
Msza Święta w rycie rzymskim

Modlitwy do św. Józefa
Nowenna przed uroczystością
Niepokalanego Poczęcia NMP
(dzień 8)

Śpiew:
– Wezwania Nowenny
– O Józefie ukochany
– Apel Jasnogórski

Słówko salezjańskie
Różaniec – tajemnice chwalebne (prowadzą mężczyźni)

Spowiedź (podczas Różańca)


O poświęcenie dewocjonaliów
oraz egzorcyzmowanie wody i soli
możemy prosić kapłana codziennie po Różańcu.

Informacje o duszpasterstwie – zakładka: Duszpasterstwo.
Informacje o spowiedzi – zakładka: Spowiedź.
Wykaz intencji – zakładka: Intencje mszalne.

Adwent pracowity i maryjny

Pracowity Adwent przed nami. Od pierwszego dnia, od dzisiaj, bierzmy się do pracy rzetelnie.
Prośmy Matkę Bożą, Niepokalaną, o której Ewangelia podaje, że z pośpiechem – cum festinatione (Łk 1, 39) – udała się do św. Elżbiety, aby nam wyprosiła u Boga gorliwość serca, abyśmy w dniach adwentowych przyspieszyli biegu na drodze poznawania prawdy i dochowania jej wierności.