Dar Mszy Świętej

Dziś – w Środę Wielkiego Tygodnia o godz. 19.30 – oraz w Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 13.00 będzie odprawiona Msza Święta:

W intencji wiernych przybywających na Mszę Świętą w rycie rzymskim do Międzyborza oraz członków ich rodzin, a także w intencji osób duchowo i materialnie wspierających tutejsze duszpasterstwo oraz członków ich rodzin.


Informacje o duszpasterstwie – zakładka: Służba Boża.
Wykaz intencji – zakładka: Intencje mszalne.

Przedświąteczna spowiedź (3/5)

Przed świętami trzeba się dobrze wyspowiadać.
A przedtem – trzeba się do spowiedzi dobrze przygotować.
Trzeba dobrze wypełnić pięć warunków dobrej spowiedzi:

Rachunek sumienia,
Żal za grzechy,
Mocne postanowienie poprawy,
Wyznanie grzechów, czyli szczera spowiedź,
Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Trzecim warunkiem jest mocne postanowienie poprawy:

Słuchajmy z uwagą pięciu kazań o spowiedzi – i udostępniajmy innym – aby wiele dusz w Polsce i za granicą podjęło zbawienną decyzję odprawienia dobrej i dobrze przygotowanej spowiedzi!
Spowiadajmy się u kapłana nieskazitelnej katolickiej ortodoksji doktrynalnej, nawet jeśli trzeba dojechać 100 kilometrów albo więcej.

Przedświąteczna spowiedź (2/5)

Przed świętami trzeba się dobrze wyspowiadać.
A przedtem – trzeba się do spowiedzi dobrze przygotować.
Trzeba dobrze wypełnić pięć warunków dobrej spowiedzi:

Rachunek sumienia,
Żal za grzechy,
Mocne postanowienie poprawy,
Wyznanie grzechów, czyli szczera spowiedź,
Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Drugim warunkiem jest żal za grzechy:

Słuchajmy z uwagą pięciu kazań o spowiedzi – i udostępniajmy innym – aby wiele dusz w Polsce i za granicą podjęło zbawienną decyzję odprawienia dobrej i dobrze przygotowanej spowiedzi!
Spowiadajmy się u kapłana nieskazitelnej katolickiej ortodoksji doktrynalnej, nawet jeśli trzeba dojechać 100 kilometrów albo więcej.

Gdzie jest Kościół?

Kościół – chodzi o Kościół Katolicki, jeden, święty, katolicki, apostolski. Jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Jezusa Chrystusa (zob. Mt 16, 18).
Wiara – chodzi o wiarę katolicką, jedyną prawdziwą wiarę, jedyną wiarę dającą zbawienie (zob. Mk 16, 16).

Ecclésia íbi est, ubi fídes vera est.
„Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara”

(św. Hieronim, Doktor Kościoła).