Nasze sprawy (10)

Jutro – w sobotę – 31 lipca Roku Pańskiego 2021 o godz. 12.00 gromadzimy się po raz ostatni w Międzyborzu na modlitwie Anioł Pański. Modlimy się tak, jak to czyniliśmy po 20 lipca br., kiedy to uniemożliwiono nam dostęp do kluczy od kościoła. Odmówimy także Różaniec w intencji dziękczynnej.
Niech Bóg będzie uwielbiony za wszystkie łaski, których przez trzy i pół roku udzielał kapłanowi i wiernym przybywającym na Mszę Świętą w rycie rzymskim do kościoła pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu.
Quis ut Deus!

Regularnej spowiedzi pilnujmy jak oka w głowie!

Diabeł w wielu duszach skutecznie wygasił zainteresowanie Sakramentem Pokuty.
Diabeł w wielu duszach skutecznie wygasił zainteresowanie spowiadaniem się u kapłanów nieskazitelnej katolickiej ortodoksji.
Kto poważnie traktuje sprawę zbawienia swojej duszy, biegnie do spowiedzi co miesiąc oraz jak najszybciej, gdyby miał nieszczęście popełnić grzech ciężki.

„Idźcie – a jeśli musicie jechać samochodem i brać urlop, to warto to zrobić dla ratowania swojej duszy – idźcie do tradycyjnego księdza, aby się wyspowiadać” (Ks. dr Gregorius Hesse).

Spowiadajmy się u kapłana nieskazitelnej katolickiej ortodoksji doktrynalnej, nawet jeśli trzeba dojechać 100 kilometrów lub więcej!


„Za Chrystusa więc poselstwo sprawujemy, jakby Bóg napominał przez nas. Prosimy za Chrystusa: pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 20).

„Nie odwlekaj nawrócenia się do Pana i nie odkładaj z dnia na dzień” (Ekli 5, 8).

Kapłańska gorliwość w modlitwie

Ważne jest, aby kapłan modlił się nie tylko publicznie, z wiernymi, ale pilnie dochowywał wierności codziennej modlitwie osobistej – poczynając od godnego, uważnego i pobożnego (digne, attente ac devote) odmawiania Brewiarza – oficjalnej modlitwy Kościoła.
Gorliwy w modlitwie kapłan przeznaczy codziennie jakiś czas na modlitwę myślną (rozmyślanie), odmówi nabożnie przynajmniej jedną część Różańca i ofiaruje Panu Bogu inne modlitwy.
Od gorliwego praktykowania codziennej modlitwy zależy wierność kapłańska i wytrwanie w powołaniu. –
 więcej