O szóstym i dziewiątym Przykazaniu Bożym (7)

Co musimy robić, aby zachowywać szóste i dziewiąte przykazanie Boże?
Aby móc zachować szóste i dziewiąte przykazanie Boże, musimy się często szczerze modlić do Boga, mieć szczególne nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, Matki czystości, pamiętać, że Bóg patrzy na nas, myśleć o śmierci, o karze Bożej oraz o męce Jezusa Chrystusa, strzec zmysłów i praktykować umartwienia chrześcijańskie, a także często przyjmować sakramenty święte po odpowiednim przygotowaniu.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X

Sumienie się odzywało

Osoba życzliwa nadesłała informacje pożyteczne, nie zastrzegając dyskrecji:

„Garstka osób wie o tym, że sam arcybiskup Nowego Jorku, Franciszek kard. Spellman, płakał przed ks. De Pauw, pytając go, czy Bóg wybaczy kardynałowi to, że nie zrobił niczego, aby zatrzymać posoborowe zmiany (kard. Spellman udzielał ks. De Pauw pomocy w tajemnicy i nie poparł go publicznie)”.

Biskup katolicki i światły

Cenne jest, gdy kapłan z szacunkiem wypowiada się o biskupie. Z książki Gdzie jest Twoja Msza kapłanie? jeden passus – śp. Ks. Francis Le Blanc wspominał:

„Mój arcybiskup był takim świątobliwym człowiekiem. Był na soborze, ale kiedy wrócił z Rzymu, był wrakiem. Taki młody, a jednak nie mógł tego znieść. Zmarł bardzo młodo, kompletnie załamany kierunkiem, który obrał Kościół”.

Wspomniany młody biskup był prawdziwie katolickim biskupem, obdarzonym łaską i światłem, aby trafnie zdiagnozować stan rzeczy.

Nasza żmudna praca codzienna

Walka z pokusami jest naszym chlebem codziennym. Oby rzeczywiście!
Czuwać musi i oko, i myśl, i język – rozum i zmysły.
Dwie reguły miejmy na uwadze:

Po pierwsze: Pokusy dobrowolne.
Nigdy dobrowolnie nie narażajmy się na pokusy. Pilnie unikajmy bliskiej okazji do grzechu, zwłaszcza bliskiej okazji do grzechu śmiertelnego.

Po drugie: Pokusy niedobrowolne.
Chodzi o pokusy niezależne od nas, które Pan Bóg dopuszcza dla wzmocnienia naszej woli i wydoskonalenia naszej duszy. Przy pokusach niedobrowolnych stosujmy regułę: Natychmiast!

Natychmiast uciekajmy!
Natychmiast oddalajmy pokusę!

W ten sposób damy Panu Bogu wyraz szczerego pragnienia dochowania wierności łasce.
Poza tym łatwiej jest oddalić pokusy, gdy oddalamy je NATYCHMIAST.

“Kto się smoły dotknie, pomaże się nią” (Syr 13, 1).
“Uciekaj przed grzechami jak przed wężem, bo jeśli się do nich zbliżysz, ukąszą cię” (Syr 21, 2).

Droga Krzyżowa w piątki

Na Chrystusową Mękę i Śmierć powinniśmy patrzeć w świetle tajemnicy Zmartwychwstania. Naucza Św. Paweł Apostoł: “Chrystus powstawszy z martwych, więcej nie umiera, śmierć nad nim więcej nie będzie panować” (Rz 6, 9)!
każdy piątek oratorium jest otwarte jeszcze pół godziny po Różańcu, aby dać wiernym możliwość odprawienia – prywatnie, w ciszy – Drogi Krzyżowej. Przybywajmy z gorliwością!

„Błogosławiony Albert Wielki, nauczyciel świętego Tomasza, dowiedział się w objawieniu, iż zwykłe wspomnienie albo rozważanie Męki Jezusa Chrystusa jest dla chrześcijanina bardziej zasługujące na uznanie niż poszczenie o chlebie i wodzie w każdy piątek roku albo biczowanie się dyscypliną aż do krwi co tydzień czy codzienne odmawianie psalmów. Jaka jest przeto z kolei zasługa Różańca, który upamiętnia życie i Mękę naszego Pana?” (Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Przedziwny sekret Różańca świętego).