Nigdy więcej mszy zreformowanej!

Novus Ordo Missae – biorąc pod uwagę elementy nowe i podatne na rozmaite interpretacje, ukryte lub zawarte w sposób domyślny – tak w całości, jak w szczegółach, wyraźnie oddala się od katolickiej teologii Mszy Świętej, sformułowanej na XX sesji Soboru Trydenckiego. Ustalając raz na zawsze kanony rytu, Sobór ten wzniósł zaporę nie do pokonania przeciw wszelkim herezjom atakującym integralność tajemnicy Eucharystii” (Kard. Alfredo Ottaviani, Kard. Antonio Bacci, List dołączony do Krótkiej analizy krytycznej Novus Ordo Missae, Rzym, 25.09.1969).

Diabeł nie śpi

I w okresie świętowania i Bożonarodzeniowej radości diabeł niejedną duszę sponiewierał i doprowadził do popełnienia okropnych grzechów śmiertelnych. Dusze nieroztropne, nieczuwające, chwiejne, głupie. Tak dalej być nie może! Dobra i dobrze przygotowana spowiedź będzie rozsądną decyzją w ostatnim dniu Roku Pańskiego.

Rok Pański

Historia dzieli się na lata przed naszą erą i lata naszej ery. Słusznie mówimy Rok Pański, odnosząc przebieg czasu do Pana naszego Jezusa Chrystusa i historycznego faktu Jego Narodzin. Historia dzieli się na lata przed narodzeniem Chrystusa i lata po Narodzeniu Chrystusa.
Czas jest w ręku Bożym. Historia toczy się w ręku Bożym. W ostatni dzień Roku Pańskiego 2021 będziemy Panu Bogu dziękować za wszelkie otrzymane z ręki Bożej dobro, przepraszać za wszystkie popełnione przez nas grzechy i prosić o obfitość łask dla nas i dla naszych bliźnich na Rok Pański 2022. Słuszne to i zbawienne ostatnie godziny odchodzącego roku spędzić przy Panu Bogu – na modlitwie.

Kolęda

Na kolędę przygotowujemy stół (nie ławę), przykryty czystym białym obrusem, na którym stawiamy Krzyż, dwie zapalone świece oraz kropidło i wodę święconą w odpowiednim naczyniu. Kapłan podaje domownikom do ucałowania Krzyż. Na modlitwę i błogosławieństwo kapłana gromadzą się wszyscy domownicy. Najważniejsza jest modlitwa kapłana oraz błogosławieństwo.
Jeśli potem zapraszamy kapłana na chwilę rozmowy, wypada zachować równowagę proporcji. Byłoby na przykład niestosowne prowadzić monolog, niemalże nie dopuszczając kapłana do głosu. Dusza katolicka z zasady powinna być chętna na usłyszenie słowa katolickiego kapłana.
Kapłan jest zainteresowany między innymi, czy gromadzimy katolicki tradycyjny księgozbiór oraz czy prowadzimy kronikę przywracania tradycyjnego katolickiego kultu i katolickiej wiary.
Kapłan przychodzi. Chrystus przychodzi.
Jeżeli kolędę przeżywamy w duchu katolickiej wiary, zachowując otwartość na działanie łaski Bożej, może ona być dla naszej duszy jednym z ważniejszych momentów całego roku kościelnego.