Dzień spowiedzi przedświątecznej

Dzisiaj – w środę, 29 marca 2023 – w naszym duszpasterstwie dzień spowiedzi przedświątecznej.
Od godz. 18.30 spowiada drugi spowiednik – kapłan katolicki.

Pro Christo ergo legatióne fúngimur, támquam Déo exhortánte per nos. Obsecrámus pro Christo, reconciliámini Déo.
„Za Chrystusa więc poselstwo sprawujemy, jakby Bóg napominał przez nas. Prosimy za Chrystusa: pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 20)!