Służba Boża

A.M.D.G.
Ad maiorem Dei gloriam.
Na większą chwałę Bożą.

Duszpasterstwo Rzymskokatolickie.

Salus animárum supréma lex.
Zbawienie dusz najwyższym prawem.

Międzybórz kościół

Kościół Św. Józefa Rzemieślnika
56-513 Międzybórz, ul. Kościelna 8


Dnia 20 lipca Roku Pańskiego 2021
uniemożliwiono nam dostęp do kluczy od kościoła,
oznajmiając, że to koniec Mszy trydenckiej w tym kościele.

20 lipca Roku Pańskiego 2021, rano nie mogłem odprawić Mszy Świętej w kościele w Międzyborzu, na którą przyjechało kilka osób, m.in. mama z trzema synami, wśród których najmłodszy w ubiegłą niedzielę przystąpił do 1. Komunii Świętej. Pod nieobecność proboszcza ks. Zbigniewa Porębskiego SDB, ks. Franciszek Steblecki SDB poinformował mnie, że klucze od kościoła będą u niego, nie będą już dostępne. Wyszedł do wiernych i zakomunikował, że to koniec z Mszą trydencką w tym kościele.

W związku z tym od 20 lipca 2021
codzienna Msza Święta w rycie rzymskim
jest celebrowana w innym miejscu
– w kaplicy Bractwa Św. Piusa X we Wrocławiu.

Po przyjęciu przeze mnie 16 maja 2022 święceń kapłańskich sub conditione w tradycyjnym katolickim rycie, z rąk Biskupa Richarda Williamsona, 27 maja 2022 nakazano nam oddać klucze i opuścić kaplicę “w trybie natychmiastowym”. Ks. Karl Stehlin FSSPX zakomunikował mi, że zabrania mi odprawiania Mszy Świętej we wszystkich kaplicach Bractwa.

Pozostańmy w kontakcie
co do miejsca odprawiania
Najświętszej Ofiary Mszy Świętej
oraz spowiedzi.
Sursum corda!

16 lipca 2022
pierwsza Msza Święta
w nowym miejscu we Wrocławiu:

Oratorium Rzymskokatolickie św. Józefa
54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 17
(Fotografia wykonana 19.03.2023)

Umowa (bezterminowa) została podpisana 29 czerwca 2022. Oratorium zostało poświęcone – według formuły poświęcenia oratorium prywatnego – 17 lipca 2022.

Od dnia 29 sierpnia Roku Pańskiego 2023 nasze duszpasterstwo znajduje większe pomieszczenie na codzienne składanie Panu Bogu Najświętszej Ofiary Mszy Świętej. Miejsce znalezione 17 sierpnia, w święto św. Jacka, pierwsza Msza Święta – 29 sierpnia br. Poświęcenie oratorium – według formuły poświęcenia oratorium prywatnego – 8 września 2023.

Oratorium Rzymskokatolickie św. Józefa
52-411 Wrocław, ul. Wiejska 34
(wejście nie od ulicy, lecz od podwórka)

fot. Zuzanna Feja

MSZA ŚWIĘTA
w rycie rzymskim

NIEDZIELA (z kazaniem) – godz. 12.00
Dni powszednie – godz. 19.00

SPOWIEDŹ

Codziennie po Mszy Świętej.

Dodatkowo SPOWIEDŹ:
środa przed pierwszą sobotą miesiąca – od godz. 18.30
spowiada: Ks. Dariusz Kowalczyk SDB
więcej


Ewentualne zmiany godziny Służby Bożej
sygnalizowane są w bieżących wpisach na niniejszym blogu.


Pełny wykaz INTENCJI MSZALNYCHwejście


Po Mszy Świętej można poprosić kapłana
o poświęcenie dewocjonaliów.


Formuła spowiedzi – do wydruku obustronnego (pdf):

Formuła spowiedzi.pdf


KAZANIA

Ks. Jacek Bałemba SDB – wejście


MATERIAŁY DO POBRANIA

Materiały w formacie pdf – wejście


Z HISTORII PARAFII

Z Kroniki parafialnej Parafii Św. Józefa Rzemieślnika w Międzyborzu:

Msza Św. wg rytu trydenckiego

W niedzielę 4 września 2011 o godz. 16, na specjalną prośbę grupy wiernych, została odprawiona Msza św. wg rytu zawartego w mszale bł. Jana XXIII. Teksty Mszy, oprócz czytań, proklamowane były w języku łacińskim. Dziękujemy panu Pawłowi za przygotowanie mszalików dla wiernych i pomoc w zorganizowaniu Mszy Św.”.

Z Archiwum:

Międzybórz 1