4 sposoby godnego oddania czci Panu Bogu

  • Godnie uwielbię Pana Boga w Trójcy Świętej jedynego, gdy zwiążę się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim – Mszą Świętą w rycie rzymskim.
  • Godnie uwielbię Pana Boga w Trójcy Świętej jedynego, gdy będę gorliwie przybiegał na Mszę Świętą w rycie rzymskim nie tylko w niedziele i święta nakazane, ale także – o ile obowiązki stanu i okoliczności mi pozwolą – w dni powszednie.
  • Godnie uwielbię Pana Boga w Trójcy Świętej jedynego, gdy po przyjęciu Komunii Świętej, odprawię z pokorą i miłością modlitwę dziękczynienia, myśląc jak nieskończonego zaszczytu dostępuję za każdym razem, gdy Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie nawiedza moją duszę. Wielką wagę przywiązujmy do modlitwy po Komunii Świętej – odprawiajmy ją zawsze starannie i pobożnie!
  • Godnie uwielbię Pana Boga w Trójcy Świętej jedynego, gdy po zakończeniu Mszy Świętej nie będę od razu wybiegał z kościoła, lecz pozostanę przynajmniej na kilka minut cichej modlitwy, aby Panu Bogu podziękować za tę oto Mszę Świętą i wszystkie płynące z niej łaski, aby przeprosić Pana Boga za wszystkie dobrowolne rozproszenia, które miałem w czasie tej oto Mszy Świętej oraz aby poprosić o łaski dla siebie i dla bliźnich.

Powyższe cztery wskazania praktykujmy pilnie. W ten sposób Pana Boga godnie uczcimy, a duszy naszej przysporzymy pożytków wiele.

Po zakończeniu Mszy Świętej zostaję na modlitwę!

Jak ważny jest czas poświęcany Panu Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie!
Detal: modlitwa po zakończeniu Mszy Świętej. Czas poświęcany Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie na modlitwę po zakończeniu Mszy Świętej,
Pytanie:
– Czy moja modlitwa po zakończeniu Mszy Świętej jest przedłużona, dobra, regularna? Czy nie wybiegam z kościoła od razu, skoro tylko Msza Święta się zakończy?
Za zaniedbania pod tym względem przepraszajmy Pana Jezusa ze skruchą. Uczyńmy mocne postanowienie poprawy i wprowadźmy je w czyn!
Bp Józef Sebastian Pelczar tak mówi o tych, którzy po zakończeniu Mszy Świętej nie odprawiają dziękczynienia, lecz od razu wychodzą z kościoła:

„Oni nie wiedzą po prostu, co mówić do Chrystusa Pana i ciężko im zostać z Nim sam na sam choć przez ćwierć godziny, bo im niestety sprawa tak święta spowszedniała, a serce ich prawie zlodowaciało. Tacy swą oziębłością sprawiają Chrystusowi boleść (…) i sobie szkodę; na nich też oburzał się już św. Jan Chryzostom, a nawet przyrównał ich do Judasza. Posłuchajmy wszyscy, tak kapłani, jak wierni – oto jego słowa: Może się twardym wyda to, co powiem; wszakże bacząc na opieszałość wielu, powiedzieć muszę: Judasz po spożyciu ostatniej wieczerzy nie pozostał w wieczerniku, jak inni, ale sam zerwał się i wyszedł – tenże przykład naśladują ci wszyscy, którzy odchodzą bez dziękczynienia”.

Po Mszy Świętej nie wybiegam od razu z kościoła, lecz pozostaję, aby przynajmniej kilka minut w ciszy pomodlić się i: 

  • Podziękować Panu Jezusowi za Ofiarę Mszy Świętej i za wszystkie łaski, które możemy wymienić Panu Jezusowi detalicznie, a których udziela nam ze swej hojności.
  • Przeprosić i wzbudzić sobie pokorny akt żalu, akt skruchy za wszystkie popełnione przez nas grzechy. Przepraszajmy także Pana Jezusa za wszystkie dobrowolne rozproszenia, które mieliśmy podczas tej Mszy Świętej.
  • I w końcu poprosić w intencji nas samych i naszych bliźnich, Kościoła i świata.

Przypomnijmy: czas dla Pana Jezusa po zakończeniu Mszy Świętej – wysłuchajmy z uwagą!

Woda święcona w każdym katolickim domu!

Woda święcona – święcona w tradycyjnym katolickim rycie – do której kapłan wsypuje szczyptę egzorcyzmowanej soli, jest jednym z sakramentaliów Kościoła.
Modlitwy, które odmawia kapłan przy poświęceniu, zawierają wskazanie na skutki użycia wody święconej, o które kapłan katolicki prosi Boga. A są to między innymi: odpędzanie złych duchów, odwracanie chorób, uwolnienie od wszelkiej nieczystości i szkody, ochrona przed zarazą, ustąpienie wszelkich zasadzek ukrytego wroga, oddalenie wszystkiego, co czyha na pomyślność i spokój mieszkańców.
Prośmy kapłana o poświęcenie wody! Przynośmy wtedy ze sobą wodę i trochę soli. Kapłan najpierw egzorcyzmuje sól, następnie egzorcyzmuje wodę i szczyptę soli wsypuje do wody.
Wodę święconą miejmy stale w swoim mieszkaniu i używajmy jej codziennie, dokonując pokropienia mieszkania. Najlepiej, jeśli to czyni ojciec rodziny.
A przy drzwiach miejmy kropielniczkę poświęconą przez kapłana – żegnajmy się pobożnie, wychodząc i wracając do domu.
Korzystajmy z bogactwa tradycyjnych sakramentaliów Kościoła Katolickiego!

Trzy ważne dni w miesiącu!

Dusza katolicka gorliwa uwzględni w swoim kalendarzu trzy dni w miesiącu, które – chociaż nie są nakazane przez Kościół  – są zwyczajem ważnym, przynoszącym chwałę Bogu i wielce pożytecznym dla duszy: pierwszy czwartek miesiąca, pierwszy piątek miesiąca i pierwsza sobota miesiąca.
W pierwszy czwartek miesiąca modlimy się o nowe święte powołania kapłańskie, wypełniając polecenie Pana Jezusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proścież tedy Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje” (Mt 9, 37-38).
W pierwszy piątek miesiąca wynagradzamy (ekspiacja) Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Kto jeszcze tego nie uczynił, niech gorliwie odprawi nabożeństwo 9 pierwszych piątków, wyłącznie w powiązaniu z Mszą Świętą w rycie rzymskim.
W pierwszą sobotę miesiąca wynagradzamy (ekspiacja) Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Kto jeszcze tego nie uczynił, niech gorliwie odprawi nabożeństwo 5 pierwszych sobót, wyłącznie w powiązaniu z Mszą Świętą w rycie rzymskim.
Dusza katolicka gorliwa chętnie przybiegnie w tych dniach na Mszę Świętą w rycie rzymskim, odprawi dobrą i dobrze przygotowaną spowiedź i czystym sercem przyjmie Komunię Świętą.

Strój odświętny na katolickiej Mszy Świętej

Niezależnie od warunków klimatycznych, kryterium, jakim kieruje się dusza katolicka, nie jest wygoda, lecz względy stosowności i szacunku dla Pana Boga i Najświętszej Ofiary Mszy Świętej.
Krótkie rękawy – nie. Jeśli przyjdzie nam znieść niewygodę, chętnie to niewielkie wyrzeczenie przyjmę, w zjednoczeniu z bezmiarem cierpień Chrystusowej Ofiary, uobecnianej na ołtarzu.
Mężczyźni zadbani, starannie ogoleni, buty wypastowane, garnitur, krawat.
Niewiasty ubrane gustownie, z zachowaniem wymogów skromności. Przez nakrycie głowy naśladują skromność i pokorę Matki Bożej wobec majestatu Bożego.
Idziemy na Mszę Świętą w rycie rzymskim. Najważniejsze wydarzenie tygodnia. – więcej