O Ofierze Mszy Świętej (4)

Czym jest więc Msza Święta?
Msza Święta jest Ofiarą Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa sprawowaną na naszych ołtarzach pod postaciami chleba i wina dla upamiętnienia ofiary krzyżowej.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X