Kazanie na VIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 31.07.2022

Kazanie na VIII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 31.07.2022.
Msza Święta w rycie rzymskim.
Ks. Jacek Bałemba SDB.

Do codziennego uważnego czytania ortodoksyjnych katolickich treści powinna nas mobilizować i ta okoliczność, że od kilkudziesięciu lat katolicy na całym świecie są poddawani indoktrynacji, polegającej na tym, że de facto nową religię – w niejednym punkcie obiektywnie różniącą się od wiary katolickiej, odwiecznej, nieomylnej i niezmiennej – podaje się w oficjalnych strukturach kościelnych jako kontynuację czy rozwój doktryny katolickiej, i mówi się także o nowej doktrynie (herezja!). W kontekście tych niepospolitych okoliczności, tym bardziej widzimy jasno pilną konieczność poznawania katolickiej, odwiecznej, ortodoksyjnej, nieomylnej doktryny, podawanej przez wieki w Kościele Katolickim przez prawowitych papieży, biskupów i kapłanów.

Pobierz »

Nasz dar miłości dla przywracania ortodoksji katolickiej (3/3)

Owoce katolickich duszpasterstw, a więc tych, w których sprawowany jest wyłącznie kult katolicki i krzewiona jest katolicka doktryna, zależą między innymi od naszej współpracy z łaską. Może ona przejawiać się na różne sposoby.
Trzecim sposobem jest wspieranie tych miejsc, oraz duszpasterzy katolickich pełniących tam posługę kapłańską, ofiarą materialną. Zasoby portfela ofiarowane z czystego serca na Boży cel – organizowania, wynajmowania, budowania, wyposażenia, utrzymania i funkcjonowania miejsc dla sprawowania w jak najgodniejszych warunkach kultu katolickiego, są miłą Bogu ofiarą.
Kto ma dużo pieniędzy, niech daje dużo na ten cel, aby w wielu miejscach w Polsce i gdziekolwiek mogły być zabezpieczone warunki dla czynienia tego, co Kościół Katolicki, pod przewodem prawowitych papieży, czynił od wieków – w zakresie kultu i krzewionej doktryny. Kto posiada zasoby finansowe skromniejsze, niech daje mniej, ale zawsze sercem szczerym i ochotnym. Pan nasz Jezus Chrystus pochwalił przy skarbonie świątyni ubogą wdowę, która ofiarowała z serca dar bardzo hojny, choć obiektywnie bardzo niewielki (zob. Łk 21, 1-4). Kto Panu Bogu daje, nie jest stratny.
Pisał Apostoł Narodów: „Za potrzebne więc uznałem prosić braci, aby wpierw poszli do was i przygotowali przedtem obiecane błogosławieństwo, aby ono było gotowe tak jak błogosławieństwo, a nie jak skąpstwo. To zaś mówię: Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie, a kto sieje w błogosławieństwach, z błogosławieństw też żąć będzie. Każdy jak postanowił w sercu swoim, nie ze smutkiem albo z musu: wesołego bowiem dawcę miłuje Bóg” (2 Kor 9, 5-7).
W czasach powszechnej, jawnej i bezpardonowej walki z tym, co katolickie w oficjalnych strukturach kościelnych, dla przywracania i ocalenia skarbów katolickiego kultu i katolickiej wiary, chętnie ofiarujmy Panu Bogu hojną ofiarę materialną jako dar miłości.

Dwie informacje

Informacje dotyczące niedzieli:

1. Kto spośród mężczyzn prowadzi Różaniec w niedzielę, proszony jest o poprowadzenie modlitwy Anioł Pański przed Mszą Świętą – punktualnie o godz. 12.00.
Wszyscy wyuczmy się modlitwy Ángelus na pamięć.
Nagranie oraz tekst (z możliwością wydruku) dostępne są – tutaj


2. Po Mszy Świętej śpiewamy. Jako drugą pieśń będziemy śpiewać (w postawie stojącej) maryjną antyfonę Witaj Królowo – w języku łacińskim.
Wszyscy wyuczmy się tej antyfony na pamięć.
Tekst:

Salve, Regína, Mater misericórdiae, vita, dulcédo, et spes nostra, salve. Ad te clamámus, éxsules fílii Hévae. Ad te suspirámus, geméntes et fléntes in hac lacrimárum valle. Eia ergo, Advocáta nostra, illos túos misericórdes óculos ad nos convérte. Et Jesum, benedíctum frúctum véntris túi, nobis post hoc exsílium osténde. O clemens, o pía, o dulcis Vírgo María.

Nagranie.
Mała modyfikacja: stosujemy wymowę twardą – nie zwłoszczoną (np. nie: Redżina, lecz: Regina; nie: dulczedo, lecz: dulcedo; nie: dżementes, lecz: gementes, itd.):

f