Spowiedź

A.M.D.G.
Ad maiorem Dei gloriam.
Na większą chwałę Bożą.

Duszpasterstwo rzymskokatolickie.

Salus animárum supréma lex.
Zbawienie dusz najwyższym prawem.

Kościół pw. Św. Józefa Rzemieślnika
56-513 Międzybórz, ul. Kościelna 8


Dnia 20 lipca Roku Pańskiego 2021
uniemożliwiono mi dostęp do kluczy od kościoła,
oznajmiając, że to koniec Mszy trydenckiej w tym kościele.

20 lipca Roku Pańskiego 2021, rano nie mogłem odprawić Mszy Świętej w kościele w Międzyborzu, na którą przyjechało kilka osób, m.in. mama z trzema synami, wśród których najmłodszy w ubiegłą niedzielę przystąpił do 1. Komunii Świętej. Pod nieobecność proboszcza ks. Zbigniewa Porębskiego SDB, ks. Franciszek Steblecki SDB poinformował mnie, że klucze od kościoła będą u niego, nie będą już dostępne. Wyszedł do wiernych i zakomunikował, że to koniec z Mszą trydencką w tym kościele.

W związku z tym od 20 lipca 2021
codzienna Msza Święta w rycie rzymskim
jest celebrowana w innym miejscu
– w kaplicy Bractwa Św. Piusa X we Wrocławiu.
Tam też będzie okazja do spowiedzi
codziennie po Mszy Świętej.

27 maja 2022 nakazano nam oddać klucze
i opuścić kaplicę „w trybie natychmiastowym”.
Ks. Karl Stehlin FSSPX zakomunikował mi,
że zabrania mi odprawiania Mszy Świętej
we wszystkich kaplicach Bractwa.

Pozostańmy w kontakcie
co do miejsca odprawiania
Najświętszej Ofiary Mszy Świętej
oraz spowiedzi.
Sursum corda!


Szczegóły sygnalizowane są w bieżących wpisach
na niniejszym blogu.


Formuła spowiedzi – do wydruku obustronnego (pdf):

Formuła spowiedzi.pdf


Do konfesjonału przychodzimy bez telefonu komórkowego.


Do spowiedzi – także do spowiedzi generalnej – można przystępować codziennie, po Mszy Świętej. Nie ma konieczności specjalnego umawiania się na spowiedź.

Msza Święta jest odprawiana:
w niedziele – o godz. 12.00
w dni powszednie – o godz. 19.00.

Dodatkowo spowiedź:
środa przed pierwszą sobotą miesiąca – od godz. 18.30
spowiada: Ks. Dariusz Kowalczyk SDB


Spowiedź generalna

– Zanim rozpoczniemy przygotowanie do spowiedzi, módlmy się o dobre przygotowanie i o dobre odprawienie spowiedzi generalnej, odmawiając w tej intencji codziennie Litanię do św. Józefa.
– Rachunek sumienia – dokładny, szczegółowy, precyzyjny – dobrze jest zrobić na piśmie (w dyskrecji). Zaraz po spowiedzi ten wykaz grzechów niszczymy.
– Koniecznie przed spowiedzią przeczytajmy z uwagą książkę o dobrej spowiedzi, na przykład tę – wejście
Najlepiej te trzy: wejście

Kilka wskazówek: wejście

Pożyteczne będzie także wysłuchać z uwagą pięciu kazań
o pięciu warunkach dobrej spowiedzi:
wejście


Kontakt.
Wypada uwzględnić reguły ortografii grzecznościowej – więcej
Zwracajmy uwagę na dokładne wpisanie swojego adresu mailowego, aby – jeśli będzie stosowne – kapłan mógł odpowiedzieć.