Spowiedź

A.M.D.G.
Ad maiorem Dei gloriam.
Na większą chwałę Bożą.

Salus animárum supréma lex.
Zbawienie dusz najwyższym prawem.

Kościół pw. Św. Józefa Rzemieślnika
56-513 Międzybórz, ul. Kościelna 8


MSZA ŚWIĘTA
w rycie rzymskim

Niedziela (z kazaniem) – godz. 13.00
Dni powszednie – godz. 19.30

Ewentualne zmiany godziny Służby Bożej
sygnalizowane są w bieżących wpisach na niniejszym blogu.


SPOWIEDŹ

Codziennie po Mszy Świętej.

Ponadto stałe dyżury w konfesjonale – do godz. 21.30:

– sobota,
– poniedziałek,
– środa przed pierwszym czwartkiem miesiąca,
– pierwszy czwartek miesiąca,
– pierwszy piątek miesiąca,
– w przeddzień świąt nakazanych.


Formuła spowiedzi – do wydruku obustronnego (pdf):

Formuła spowiedzi.pdf


Do konfesjonału przychodzimy bez telefonu komórkowego.


Do spowiedzi – także do spowiedzi generalnej – można przystępować codziennie, zgodnie z podanymi wyżej godzinami. Nie ma konieczności specjalnego umawiania się na spowiedź.
Umówić się natomiast na spowiedź można, jeśli w podanych godzinach przyjazd do spowiedzi byłby dla nas niemożliwy, bądź bardzo utrudniony. W takim przypadku można skorzystać z formularza kontaktowego (zamieszczonego poniżej) i podać propozycję terminu i godziny.


Spowiedź generalna

– Zanim rozpoczniemy przygotowanie do spowiedzi, módlmy się o dobre przygotowanie i o dobre odprawienie spowiedzi generalnej, odmawiając w tej intencji codziennie Litanię do św. Józefa.
– Rachunek sumienia – dokładny, szczegółowy, precyzyjny – dobrze jest zrobić na piśmie (w dyskrecji). Zaraz po spowiedzi ten wykaz grzechów niszczymy.
– Koniecznie przed spowiedzią przeczytajmy z uwagą książkę o dobrej spowiedzi, na przykład tę – wejście
Najlepiej te trzy: wejście

Kilka wskazówek: wejście

Pożyteczne będzie także wysłuchać z uwagą pięciu kazań
o pięciu warunkach dobrej spowiedzi:
wejście


Kontakt.
Zwracajmy uwagę na dokładne wpisanie swojego adresu mailowego, aby – jeśli będzie stosowne – kapłan mógł odpowiedzieć.