Spowiedź

Spowiedź

Codziennie po Mszy Świętej.

Ponadto stałe dyżury w konfesjonale – godz. 20.30-21.30:

– sobota,
– poniedziałek,
– środa przed pierwszym czwartkiem miesiąca,
– pierwszy czwartek miesiąca,
– pierwszy piątek miesiąca,
– w przeddzień świąt nakazanych.


Informacje o duszpasterstwie – zakładka: Służba Boża.