Spowiedź

Spowiedź

Codziennie po Mszy Świętej.

Ponadto stałe dyżury w konfesjonale – godz. 20.30-21.30:

– sobota,
– poniedziałek,
– środa przed pierwszym czwartkiem miesiąca,
– pierwszy czwartek miesiąca,
– pierwszy piątek miesiąca,
– w przeddzień świąt nakazanych.


Informacje o duszpasterstwie – zakładka: Służba Boża.


Do konfesjonału przychodzimy bez telefonu komórkowego.


Spowiedź generalna

– Na spowiedź można umawiać się z kapłanem także poza godzinami powyższych dyżurów.
– Zanim rozpoczniemy przygotowanie do spowiedzi, módlmy się o dobre przygotowanie i o dobre odprawienie spowiedzi generalnej, odmawiając w tej intencji codziennie Litanię do św. Józefa.
– Rachunek sumienia – dokładny, szczegółowy, precyzyjny – dobrze jest zrobić na piśmie (w dyskrecji). Zaraz po spowiedzi ten wykaz grzechów niszczymy.
– Koniecznie przed spowiedzią przeczytajmy z uwagą książkę o dobrej spowiedzi, na przykład tę – wejście
Najlepiej te trzy: wejście

Kilka wskazówek: wejście

Pożyteczne będzie także wysłuchać z uwagą pięciu kazań
o pięciu warunkach dobrej spowiedzi:
wejście


Kontakt.
Zwracajmy uwagę na dokładne wpisanie swojego adresu mailowego, aby – jeśli będzie stosowne – kapłan mógł odpowiedzieć.