Błogosławieni

“Błogosławieni będziecie, gdy będą was ludzie nienawidzić i gdy was wyłączą, i będą wam złorzeczyć, a imię wasze jako złe będą zniesławiać dla Syna Człowieczego. Weselcie się dnia owego, i radujcie się, bo oto zapłata wasza obfita jest w niebie; podobnie bowiem ojcowie ich czynili prorokom” (Łk 6, 22-23).

Spowiedź

W naszym Oratorium Rzymskokatolickim pw. Św. Józefa we Wrocławiu okazja do spowiedzi jest codziennie po Mszy Świętej.
Od dwóch miesięcy, raz w miesiącu, w środę przed pierwszą sobotą miesiąca – a więc i w najbliższą środę, 2 listopada – od godz. 18.30 spowiada w naszym Oratorium Ks. Dariusz Kowalczyk SDB.
Ks. Dariusz jest jednym z kapłanów, którzy wobec Boga podjęli decyzję odprawiania Mszy Świętej w rycie rzymskim – wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie. Jest też jednym z trzech kapłanów, którzy 16 maja br. przyjęli z rąk Bp. Richarda Williamsona święcenia kapłańskie sub conditione w tradycyjnym rycie.
Dziękujmy Panu Bogu za dar drugiego spowiednika w naszym duszpasterstwie i wypraszajmy Ks. Dariuszowi potrzebne łaski do owocnej katolickiej służby kapłańskiej w Bydgoszczy.

Przygotowanie do spowiedzi generalnej

Kogo łaska Boża przynagla do odprawienia spowiedzi generalnej, dobrze uczyni, jeśli DOKŁADNIE weźmie pod uwagę kilka podanych kapłańskich wskazań – więcej

Św. Teresa z Avili wołała do kapłanów: „Kaznodzieje moi, prawcie kazania, a prawcie je przeciw niegodnym spowiedziom, albowiem wskutek złych spowiedzi więcej niż połowa chrześcijan idzie na potępienie”.