Z encykliki Piusa XI Quas primas

„Doroczne zaś obchodzenie tego święta napomni także państwa, że tak jednostki, jak i władze i rządzący mają obowiązek czcić publicznie Chrystusa i Jego słuchać; przywiedzie im bowiem na myśl ów Sąd Ostateczny, na którym Chrystus, nie tylko usunięty z życia publicznego, lecz także przez wzgardę zlekceważony i zapoznany, bardzo surowo pomści tak wielkie zniewagi, ponieważ godność Jego królewska tego się domaga, aby wszystkie państwa, tak w wydawaniu praw i w wymierzaniu sprawiedliwości, jak też w wychowaniu młodzieży w zdrowej nauce i czystości obyczajów, zastosowały się do przykazań Bożych i zasad chrześcijańskich”.

„Odmawiajcie Różaniec!”

„Większym blaskiem jaśniała ta tak wielka, pełna nadziei pobożność do Najdostojniejszej Niebios Królowej, gdy zdawało się, że siła szeroko rozkrzewionych błędów lub zalew zepsucia obyczajów albo też natarczywość potężnych przeciwników Kościół Boży wojujący doprowadzi do zguby. Dzieje dawniejszych i nowszych wieków, a także roczniki świętego Kościoła wspominają publiczne i prywatne błagalne modły do Bogarodzicy i wzajemnie przez Nią użyczone pomoce oraz osiągnięte za Jej przyczyną uspokojenia zamieszek lub zawarcia pokoju. Stąd pochodzą znamienite tytuły, którymi Ją katolickie narody pozdrawiają jako Wspomożenie wiernych, Udzielającą wszelkiej pomocy, Pocieszycielką, Możną wśród wojen, Zwyciężycielką, Dawczynią pokoju. Spomiędzy tych tytułów szczególnie godny wspomnienia i uroczysty jest ten, który wywodzi się od Różańca i przez który przekazane są pamięci wszystkich wieków znakomite Jej dobrodziejstwa, wyświadczone wszystkiemu chrześcijańskiemu światu” (Leon XIII, Supremi apostolatus officio – O modlitwie różańcowej).

Miejmy na uwadze

Rozróżniajmy między obroną religii zreformowanej, a obroną wiary katolickiej.
Bronię wiary katolickiej, gdy bronię katolickiego kultu – Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Bronię wiary katolickiej, gdy bronię katolickiej doktryny – zawartej w tradycyjnych katolickich katechizmach.
Broni się religii zreformowanej, myśląc, że broni się wiary katolickiej. Kolejne odsłony życia w zafałszowaniu.
Rozum niech nie próżnuje. Umysł ludzki jest stworzony dla prawdy.
Wołanie jest nieustanne: Dopuścić prawdę do głosu.