Modlitwa bez wątpliwości

Św. Jakub Apostoł przestrzega przed modlitwą chwiejną i nakazuje modlitwę z pełnym zaufaniem. Tak pisze o prośbie człowieka, który się modli:

Niech zaś prosi z wiarą, nic nie wątpiąc; bo kto wątpi, podobny jest do fali morskiej, poruszanej i miotanej wkoło wiatrem. Niech więc taki człowiek nie sądzi, że otrzyma coś od Pana. Człowiek chwiejnego umysłu jest niestały we wszystkich poczynaniach swoich (Jk 1, 6-8).

Zajmij się choć trochę Bogiem!

Dalejże, marny człowieczku! Opuść na chwilę swoje zajęcia, uchyl się nieco od nawału swych myśli. Odrzuć ciążące ci troski, odłóż pochłaniające cię prace. Zajmij się choć trochę Bogiem, spocznij w Nim przez chwilę.
Wejdź do wnętrza swego serca, wyklucz wszystko, co nie jest Bogiem i co nie prowadzi do Niego. Zamknij wejście i szukaj Jego samego.
Św. Anzelm, Proslogion

W środy modlimy się do św. Józefa!

Święty Józef patronuje naszemu oratorium rzymskokatolickiemu. Codziennie odmawiamy Modlitwę do św. Józefa po Różańcu.
Podejmując katolicki zwyczaj, w każdą środę modlimy się szczególnie do św. Józefa. Po Mszy Świętej prosimy na pierwszym miejscu o powszechny powrót ortodoksji katolickiej, następnie o obfite owoce naszego duszpasterstwa i za jego dobroczyńców, za nasze rodziny oraz w naszych osobistych intencjach, które możemy składać w naszej kruchcie strategicznej.
Nabożeństwo odprawiamy w najprostszej formie:

  • odczytanie intencji,
  • Litania do św. Józefa,
  • pieśń do św. Józefa (teksty dostępne w kruchcie strategicznej).

Przybywajmy!


Nie pamiętam, bym kiedykolwiek aż do tej chwili prosiła go o jaką rzecz, której by mi nie wyświadczył. Jest to rzecz zdumiewająca, jak wielkie rzeczy Bóg mi uczynił za przyczyną tego chwalebnego Świętego. Z ilu niebezpieczeństw na ciele i na duszy mnie wybawił. Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich. Chciał nas Pan przez to zapewnić, że jak był mu poddany na ziemi jako opiekunowi i mniemanemu swemu ojcu, który miał prawo Mu rozkazywać – tak i w niebie czyni wszystko, o cokolwiek on Go prosi. Przekonali się o tym i inni, którym poradziłam, aby się jemu polecili. I coraz więcej jest już takich, którzy go czczą i wzywają, doznając na sobie tej prawdy.
Św. Teresa z Avili, Księga życia, rozdz. VI

O Bożych rządach (21)

Jakie zmiany w rzeczach stworzonych przez Boga są spowodowane działaniem własnym Boga?
Są to wszystkie te zmiany, które dotykają bytów materialnych w sposób bezpośredni i dotyczący ich istoty albo sfery pożądawczej, odpowiedzialnej za wolę (jeśli chodzi o byty duchowe), a także tego, co jest pierwsze we wszelkim działaniu każdego stworzenia (z. 105, a. 1, 4, 5).

Tomasz Pegues OP, Katechizm według Summy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu

Służba Boża – aktualizacja

fot. Zuzanna Feja

A.M.D.G.
Salus animárum supréma lex.
Zbawienie dusz najwyższym prawem.


27.09.2023, środa
S. Cosmæ et Damiáni Mártyrum cz

Godz. 19.00:
Msza Święta w rycie rzymskim
Modlitwy do św. Józefa
Śpiew:
– Szczęśliwy, kto sobie patrona
– Apel Jasnogórski
Słówko salezjańskie
Różaniec – tajemnice chwalebne (prowadzą mężczyźni)
Spowiedź (podczas Różańca)


28.09.2023, czwartek
S. Wenceslái Dúcis et Mártyris cz

Godz. 19.00:
Msza Święta w rycie rzymskim
Śpiew:
– O niewyslowione szczęście zajaśniało
– Apel Jasnogórski
Słówko salezjańskie
Różaniec – tajemnice radosne (prowadzą mężczyźni)
Spowiedź (podczas Różańca)


29.09.2023, piątek
In Dedicatióne S. Michaëlis Archángelis b
Post jakościowy

Godz. 19.00:
Msza Święta w rycie rzymskim
Śpiew:
Każda żyjąca dusza
– Apel Jasnogórski
Słówko salezjańskie
Różaniec – tajemnice bolesne (prowadzą mężczyźni)
Spowiedź (podczas Różańca)
Droga Krzyżowa (prywatnie)


O poświęcenie dewocjonaliów
oraz egzorcyzmowanie wody i soli
możemy prosić kapłana codziennie po Różańcu.

Informacje o duszpasterstwie – zakładka: Służba Boża.
Informacje o spowiedzi – zakładka: Spowiedź.
Informacje bieżące – zakładka: Ogłoszenia duszpasterskie.
Wykaz intencji – zakładka: Intencje mszalne.