Z naszej kruchty strategicznej

„Pisarze religijni radzą te książki pobożne czytać, które wydali święci autorowie. Jak ważną i zbawienną jest rada ta, wskazuje codzienne doświadczenie. Czytanie bowiem tych książek największy wpływ wywiera na umysł i serce ludzkie i wielu, bardzo wielu, nawraca do Boga i do świętości prowadzi” (ze wstępu).
Podręczny format reprintu i pouczające treści niech sprawią, że często będziemy brać do ręki – w domu czy w podróży – to cenne dziełko, czytać je z uwagą, a przez to spowiadać się coraz lepiej!

Rozważajmy Mękę Pańską!

14 września Roku Pańskiego 2022 – w święto Podwyższenia Krzyża Świętego – zostały w naszym oratorium poświęcone stacje Drogi Krzyżowej. Odtąd w każdy piątek oratorium jest otwarte przynajmniej pół godziny po Różańcu, aby dać wiernym możliwość odprawienia prywatnie Drogi Krzyżowej.
Wielu Świętych uświęciło się, rozważając z pokorą i miłością tajemnice Męki Pańskiej.

„Jednym zaś z najpotężniejszych środków do obudzenia w sercach naszych gorącej miłości Boga i prawdziwej pobożności jest rozpamiętywanie Męki Zbawiciela. Tam się uczymy, jak bardzo Bóg umiłował świat, jak wielkim złem jest grzech, który aby zmazać, potrzeba było męki i śmierci Boga-Człowieka. Tam także uczymy się, jak bardzo powinniśmy czuwać nad sobą, aby nie zmarnować tych skarbów łask, które nam Pan Jezus męką i śmiercią Swoją wyjednał” (Z Żywota Bł. Władysława z Gielniowa).

Przybywajmy gorliwie w każdy piątek, aby rozważać tajemnice Męki Pańskiej, aby rozpalać w sercu miłość do Zbawiciela cierpiącego, i aby podczas tych rozważań dojrzewały w naszej duszy mocne decyzje zerwania z grzechem, odwracania się do grzechu, i wytrwania na drodze łaski i prawdy, dobra i cnoty!

Służba Boża – aktualizacja

30.09.2022, piątek
S. Hierónymi Presbýteris Confessóris et Ecclésiæ Doctóris b

Godz. 19.00:
Msza Święta w rycie rzymskim
Pieśń: Kochajmy Pana
Apel Jasnogórski
Słówko salezjańskie
Różaniec – tajemnice bolesne (prowadzą mężczyźni)
Spowiedź (podczas Różańca)
Droga Krzyżowa (prywatnie)


1.10.2022, sobota
Bł. Jana z Dukli, Wyznawcy b
Commemorátio: S. Remígii Epíscopi Confessóris
Pierwsza sobota miesiąca

Godz. 19.00:
Msza Święta w rycie rzymskim
Modlitwy do NMP
Pieśń: Zawitaj, Królowo Różańca świętego
Apel Jasnogórski
Słówko salezjańskie
Różaniec – tajemnice chwalebne (prowadzą mężczyźni)
Spowiedź (podczas Różańca)
Medytacja pierwszosobotnia (kwadrans w ciszy)


2.10.2022, Niedziela
Domínica XVII Post Pentecósten z
Commemorátio: Ss. Angelórum Custódum

Godz. 12.00:
Anioł Pański
Msza Święta w rycie rzymskim – z kazaniem
Pieśń: Zawitaj, Królowo Różańca świętego
Salve Regina
Słówko salezjańskie
Różaniec – tajemnice chwalebne (prowadzą mężczyźni)
Spowiedź (podczas Różańca)
Zmiana tajemnic Żywego Różańca


O poświęcenie dewocjonaliów
oraz egzorcyzmowanie wody i soli
możemy prosić kapłana codziennie po Różańcu.

Informacje o duszpasterstwie – zakładka: Służba Boża.
Informacje o spowiedzi – zakładka: Spowiedź.
Wykaz intencji – zakładka: Intencje mszalne.

Detale walki duchowej

„Bojowaniem jest żywot człowieczy na ziemi” (Hi 7, 1).

Dusza, która poważnie pracuje nad sobą, musi się liczyć z tym, że stanie się obiektem szczególniejszego zainteresowania diabła, który będzie chciał doprowadzić ją do upadku i będzie ją dręczył przynajmniej na jeden z czterech sposobów, kusząc ją:

– do bluźnierstw,
– do niewiary,
– do nieczystości,
– do rozpaczy.

Pilnujmy zwłaszcza dyscypliny myśli oraz wzroku.
Stosujmy regułę niezawodną: wobec pokus – natychmiastowa ucieczka!
I bądźmy wierni codziennej modlitwie. 

Upadek nie jest koniecznością.
Wierność jest obowiązkiem.
I miejmy na uwadze: z pomocą łaski Bożej do końca życia mogę nigdy nie popełnić grzechu śmiertelnego.
Łaska Boża jest wielkim darem Bożym.
Wolna wola jest wielkim darem Bożym.

Intencje pilne

Pan nasz Jezus Chrystus poleca: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proścież tedy Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje” (Łk 10, 2). 
Nie tylko w Wielki Czwartek, nie tylko w pierwszy czwartek miesiąca, lecz często módlmy się w tej pilnej, polecanej przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, intencji.

– Módlmy się za kapłanów katolickich, aby wiernie spełniali kapłańskie obowiązki.
– Módlmy się za kleryków, aby gorliwie przygotowywali się do kapłaństwa.
– Módlmy się o nowe święte powołania kapłańskie.

Intencje pilne.

Modlitwa do Św. Michała Archanioła

Nie tylko w dzisiejsze święto, lecz codziennie(!) odmawiajmy modlitwę do Św. Micha Archanioła, z prośbą o obronę w duchowej walce przeciw zasadzkom diabła.
Tłumaczenia na język polski nie zawsze są szczęśliwe. – więcej

Dobrze uczynimy, jeśli modlitwę tę będziemy odmawiali w języku Kościoła Katolickiego.
Mamy dostępny tekst z zaznaczonymi akcentami oraz nagranie audio. Wyuczmy się starannie i bezbłędnie, i módlmy się codziennie! – więcej