Pierwszy piątek miesiąca

Kto jeszcze nie odprawił nabożeństwa 9 pierwszych piątków – wyłącznie w powiązaniu z Mszą Świętą w rycie rzymskim – niech rozpocznie od dzisiaj!
Kto tę praktykę już rozpoczął, niech wytrwa wiernie do końca – chodzi o 9 pierwszych piątków z rzędu.
Wśród 12 obietnic, jakie Pan Jezus dał Św. Małgorzacie Marii Alacoque, czytamy:

„Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci”. – więcej

Warunkiem praktyki 9 pierwszych piątków jest: przez 9 pierwszych piątków z rzędu przystąpić z czystym sercem (w stanie łaski uświęcającej) do Komunii Świętej.
Dusza katolicka gorliwa – o ile okoliczności pozwolą – w pierwszy piątek miesiąca przybiegnie na Mszę Świętą w rycie rzymskim, aby godnie uczcić Najświętsze Serce Pana Jezusa, wynagradzać (ekspiacja) za grzechy, jeśli trzeba, odprawić dobrą spowiedź, oraz przystąpić pobożnie do Komunii Świętej.


każdy piątek oratorium jest otwarte jeszcze pół godziny po Różańcu, aby dać wiernym możliwość odprawienia – prywatnie, w ciszy – Drogi Krzyżowej. Przybywajmy z gorliwością!

„Błogosławiony Albert Wielki, nauczyciel świętego Tomasza, dowiedział się w objawieniu, iż zwykłe wspomnienie albo rozważanie Męki Jezusa Chrystusa jest dla chrześcijanina bardziej zasługujące na uznanie niż poszczenie o chlebie i wodzie w każdy piątek roku albo biczowanie się dyscypliną aż do krwi co tydzień czy codzienne odmawianie psalmów. Jaka jest przeto z kolei zasługa Różańca, który upamiętnia życie i Mękę naszego Pana?” (Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Przedziwny sekret Różańca świętego).

Służba Boża – aktualizacja

A.M.D.G.
Salus animárum supréma lex.
Zbawienie dusz najwyższym prawem.


2.06.2023, piątek
Feria Sexta Quáttuor Témporum Pentecóstes cz
Commemorátio: Ss. Marcellíni, Petri, atque Erasmi Mártyrum

Suche Dni
Pierwszy piątek miesiąca
Post ścisły

Godz. 19.00:
Msza Święta w rycie rzymskim

Akt poświęcenia NSPJ
Śpiew:
– Litania do NSPJ

– Kochajmy Pana
– Regina caeli
– 
Apel Jasnogórski
Słówko salezjańskie

Różaniec – tajemnice bolesne (prowadzą mężczyźni)
Spowiedź (podczas Różańca)
Droga Krzyżowa (prywatnie, w ciszy)


3.06.2023, sobota
Sábbato Quáttuor Témporum Pentecóstes cz
Suche Dni
Pierwsza sobota miesiąca
Post ścisły

Godz. 19.00:
Msza Święta w rycie rzymskim

Modlitwy do NMP
Śpiew:
– Litania do NSPJ

– Idźmy, tulmy się jak dziatki
– Apel Jasnogórski
Słówko salezjańskie

Różaniec – tajemnice chwalebne (prowadzą mężczyźni)
Spowiedź (podczas Różańca)
Medytacja różańcowa (prywatnie, w ciszy)


4.06.2023, Niedziela
Domínica Sanctíssimæ Trinitátis b
Commemorátio: S. Francísci Carácciolo Confessóris
Domínica I post Pentecósten

Godz. 12.00:
Anioł Pański
Msza Święta w rycie rzymskim, z kazaniem

Śpiew:
– Litania do NSPJ

– Pod Twą obronę
– Salve Regina
Słówko salezjańskie

Różaniec – tajemnice chwalebne (prowadzą mężczyźni)
Spowiedź (podczas Różańca)
Zmiana tajemnic Żywego Różańca


O poświęcenie dewocjonaliów
oraz egzorcyzmowanie wody i soli
możemy prosić kapłana codziennie po Różańcu.

Informacje o duszpasterstwie – zakładka: Służba Boża.
Informacje o spowiedzi – zakładka: Spowiedź.
Informacje bieżące – zakładka: Ogłoszenia duszpasterskie.
Wykaz intencji – zakładka: Intencje mszalne.

Pierwszy czwartek miesiąca

Pan nasz Jezus Chrystus poleca: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proścież tedy Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje” (Łk 10, 2).
W pierwszy czwartek miesiąca dziękujmy Panu Bogu za dar Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa oraz – wypełniając polecenie Pana naszego Jezusa Chrystusa – módlmy się:

– za kapłanów katolickich, aby wiernie spełniali kapłańskie obowiązki,
– za kleryków, aby gorliwie przygotowywali się do kapłaństwa,
 – o nowe święte powołania kapłańskie.

Dusza katolicka gorliwa – o ile okoliczności pozwolą – w pierwszy czwartek miesiąca chętnie przybiegnie na Mszę Świętą w rycie rzymskim, jeśli trzeba, odprawi dobrą spowiedź, czystym sercem przyjmie Komunię Świętą i pomodli się w wymienionych intencjach.

Odpowiedzialność za słowo (22)

„Plotkarze i obmówcy Bogu są obmierzli” – pisze święty Paweł (Rz 1, 29-30).
Bóg jest miłością, tym samym stanowi szczególniejszą sprzeczność z obmową, będącą śmiertelnym nieprzyjacielem cnoty miłości.
Bóg jest naszym Ojcem i jako taki za osobistą krzywdę uważa każdą przykrość uczynioną ostatniemu z naszych współbraci.
Bóg jest naszym Sędzią i jako taki, zabrania nam pod surową karą czynić zamach na Jego najwyższe prawa.
Niewątpliwie, powodowany tą prawdą, pisze święty Jakub: „Kto uwłacza bratu, albo kto sądzi brata swego, uwłacza Prawu i sądzi Prawo. Jeśli zaś sądzisz Prawo, nie jesteś wykonawcą Prawa, ale sędzią. Jeden jest Zakonodawca i Sędzia, który może zatracić i wybawić” (Jk 4, 11-12). Kto nas upoważnił do założenia na ziemi trybunału, w którym decydująco rozstrzygamy o zasługach ludzi, oświadczamy bez apelacji, iż dana osoba ma być taką, jaką my widzieć ją chcemy, w którym na zawsze odsądzamy od czci i dobrej sławy bliźnich, gdzie wszyscy bez różnicy otrzymują potępiające i to nielitościwe wyroki (…)? Toteż Duch Święty oświadcza nam, iż Bóg przekleństwem ściga tych, którzy kąsają (…) jak wąż i dla nich Królestwo Niebieskie zamknięte. „Złorzeczący nie posiądą Królestwa Bożego” (1 Kor 6, 10).
Ks. Zygmunt Skarżyński, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach