Pierwsza sobota miesiąca

Kto jeszcze nie odprawił nabożeństwa pięciu pierwszych sobót – wyłącznie w powiązaniu z Mszą Świętą w rycie rzymskim – niech rozpocznie od dzisiaj!
Kto tę praktykę już rozpoczął, niech wytrwa wiernie do końca – chodzi o 5 pierwszych sobót z rzędu. – więcej

Warunki – w pierwsze soboty miesiąca, przez pięć miesięcy z rzędu:

1. Przystąpić do spowiedzi. Można także skorzystać z Sakramentu Pokuty wcześniej, byleby w tym dniu być w stanie łaski uświęcającej, bez grzechu ciężkiego.
2. Przyjąć Komunię Świętą.
3. Odmówić jedną część Różańca – pięć tajemnic.
4. Przez piętnaście minut rozważać tajemnice różańcowe.

Niezbędnym warunkiem odprawienia nabożeństwa pięciu pierwszych sobót jest nastawienie, z jakim te wszystkie powyższe praktyki wypełniamy: Intencja wynagrodzenia, czyli ekspiacji, za grzechy popełniane przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi.
Dusza katolicka – gorliwa – w pierwszą sobotę miesiąca przybiegnie na Mszę Świętą w rycie rzymskim, aby godnie uczcić Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny, wynagradzać (ekspiacja) za grzechy, przystąpić pobożnie do Komunii Świętej i wspólnie odmówić Różaniec.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca nasze oratorium jest otwarte jeszcze przynajmniej kwadrans po Różańcu, aby dać wiernym, praktykującym pięć pierwszych sobót, możliwość odprawienia w ciszy piętnastominutowej medytacji.

O Ofierze Mszy Świętej (6)

Jaka różnica i jaka relacja zachodzi pomiędzy Ofiarą Mszy Świętej i ofiarą krzyżową?
Pomiędzy Ofiarą Mszy Świętej i ofiarą krzyżową zachodzi taka różnica i relacja, że na krzyżu Jezus Chrystus ofiarował sam siebie, wylewając swoją Krew i zdobywając zasługi dla nas, a na naszych ołtarzach Jezus Chrystus ofiarowuje się bez rozlewu krwi i udziela nam owoców swej męki i śmierci.

Służba Boża – aktualizacja

Salus animárum supréma lex.
Zbawienie dusz najwyższym prawem.


1.04.2023, sobota
Sábbato infra Hebdómadam Passiónis f
1 sobota miesiąca
Post ścisły

Godz. 19.00:
Msza Święta
 w rycie rzymskim

Modlitwy do NMP
Śpiew:
– Idźmy, tulmy się jak dziatki
– Apel Jasnogórski
Słówko salezjańskie
Różaniec – tajemnice chwalebne (prowadzą mężczyźni)
Spowiedź (podczas Różańca)
Rozważanie tajemnic różańcowych (kwadrans w ciszy)


2.04.2023, NIEDZIELA PALMOWA
Domínica in Palmis f

Godz. 12.00:
Anioł Pański
Msza Święta
 w rycie rzymskim – z kazaniem

Gorzkie Żale – cz. 3
Ave Regina caelorum
Słówko salezjańskie
Różaniec – tajemnice chwalebne (prowadzą mężczyźni)
Spowiedź (podczas Różańca)
Zmiana tajemnic Żywego Różańca


3.04.2023, poniedziałek
Feria Secunda Majoris Hebdómadae f
Post ilościowy

Godz. 19.00:
Msza Święta
 w rycie rzymskim

Śpiew:
Wisi na Krzyżu
– Apel Jasnogórski
Słówko salezjańskie
Różaniec – tajemnice radosne (prowadzą mężczyźni)
Spowiedź (podczas Różańca)


O poświęcenie dewocjonaliów
oraz egzorcyzmowanie wody i soli
możemy prosić kapłana codziennie po Różańcu.

Informacje o duszpasterstwie – zakładka: Służba Boża.
Informacje o spowiedzi – zakładka: Spowiedź.
Informacje bieżące – zakładka: Ogłoszenia duszpasterskie.
Wykaz intencji – zakładka: Intencje mszalne.

Święto Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny

Siedem Boleści Najświętszej Maryi Panny:

Boleść pierwsza: Proroctwo Symeona.
Boleść druga: Ucieczka do Egiptu.
Boleść trzecia: Zgubienie Pana Jezusa.
Boleść czwarta: Spotkanie na Drodze Krzyżowej.
Boleść piąta: Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa.
Boleść szósta: Zdjęcie z krzyża.
Boleść siódma: Złożenie do grobu.

Dzisiaj – w piątek po Niedzieli Męki Pańskiej – przypada święto Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny.
Z uwagą i skupieniem rozważmy słowa Sekwencji Stabat Mater, odczytywane dzisiaj przez kapłana podczas Mszy Świętej. – więcej


Dusza katolicka gorliwa przybędzie, aby wziąć udział we Mszy Świętej w rycie rzymskim oraz w Drodze Krzyżowej – przechodząc od stacji do stacji, rozważy tajemnicę Męki Pańskiej i boleści Najświętszej Maryi Panny.

O Ofierze Mszy Świętej (5)

Czy Ofiara Mszy Świętej jest tą samą ofiarą, co ofiara krzyżowa?
Ofiara Mszy Świętej jest ze swej istoty tą samą ofiarą, co ofiara krzyżowa, gdyż ten sam jest Jezus Chrystus, który ofiarował siebie na krzyżu, ofiarowuje się przez ręce swych kapłanów, na naszych ołtarzach, ale co do sposobu dokonywania ofiara Mszy Świętej różni się od ofiary krzyża, chociaż pozostaje z nią w istotnej i bliskiej relacji.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X

Poprawne tłumaczenie

Pisze się: Deo gratias.
Wymawia się: Deo gracjas.

Tłumaczenie z języka łacińskiego.
Bardzo rozpowszechniło się błędne tłumaczenie zwrotu Deo gratias jako “Bóg zapłać”. Powtórzmy: jest to tłumaczenie błędne.
Przypomnijmy zatem:

Deo gratias NIE znaczy: Bóg zapłać.
Deo gratias
 znaczy: Bogu (niech będą) dzięki.