Dom Prosper Guéranger OSB: Herezja antyliturgiczna

„Pierwszym znamieniem herezji antyliturgicznej jest nienawiść do Tradycji wyrażonej w sformułowaniach używanych w kulcie Bożym. Nie da się nie zauważyć tej szczególnej cechy wszystkich heretyków — od Wigilancjusza po Kalwina, ­a przyczyna tego jest łatwa do wyjaśnienia. Każdy sekciarz, który pragnie wprowadzenia nowej doktryny, niezawodnie staje w obliczu liturgii będącej najgłębszym, najlepszym wyrazem Tradycji, i od tej pory nie spocznie, dopóki nie zagłuszy tego głosu, dopóki nie porwie na strzępy owych stronic przypominających wiarę minionych stuleci”.

Służba Boża – aktualizacja

23.07.2021, piątek

S. Apollinaris Episcopi et Martyris cz

Anioł Pański – godz. 12.00
Różaniec, tajemnice bolesne

Msza Święta – godz. 19.00 (w innym miejscu)
Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
Słówko salezjańskie
Spowiedź


24.07.2021, sobota

In Vigilia S. Jacobi Ap. f

Anioł Pański – godz. 12.00
Różaniec, tajemnice chwalebne

Msza Święta – godz. 19.00 (w innym miejscu)
Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
Słówko salezjańskie
Spowiedź


Informacje o duszpasterstwie – zakładka: Służba Boża.
Informacje o spowiedzi – zakładka: Spowiedź.
Wykaz intencji – zakładka: Intencje mszalne.

Nasze sprawy (9)

19 lipca Roku Pańskiego 2021 przypadała 451 rocznica publikacji bulli Św. Piusa V Quo primum. Nazajutrz, 20 lipca Roku Pańskiego 2021, rano nie mogłem odprawić Mszy Świętej w kościele w Międzyborzu, na którą przyjechało kilka osób, m.in. mama z trzema synami, wśród których najmłodszy w ubiegłą niedzielę przystąpił do 1. Komunii Świętej. Pod nieobecność proboszcza ks. Zbigniewa Porębskiego SDB, ks. Franciszek Steblecki SDB poinformował mnie, że klucze od kościoła będą u niego, nie będą już dostępne. Wyszedł do wiernych i zakomunikował, że to koniec z Mszą trydencką w tym kościele.

W związku z zamknięciem kościoła przybywajmy na godz. 12.00 na modlitwę Anioł Pański i Różaniec. Ta modlitwa będzie miała miejsce – jeśli Pan Bóg pozwoli – w najbliższych dniach (oprócz niedzieli). Szczegóły w bieżących wpisach (Służba Boża – aktualizacja) na niniejszym blogu.

Piszę do ludzi dorosłych i inteligentnych: wiarygodnym źródłem informacji o sytuacji w Międzyborzu jest niniejszy blog Actualia, na którym upubliczniane są informacje, które według roztropnego uznania kapłana, upublicznione być mogą i dla dobra wiernych – powinny.

Die Endlösung

Po kilkudziesięciu latach już drugie podejście do całkowitego wyrugowania z powierzchni ziemi kultu katolickiego. Nie powiedzie się. Jest jeszcze Pan Bóg na niebie!
Msza Święta w rycie rzymskim jest kultem własnym Kościoła Katolickiego.
Związanie się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim – Mszą Świętą w rycie rzymskim (przy zachowaniu innych prawowitych starożytnych rytów) – jest świętym obowiązkiem każdego katolickiego kapłana i wiernego.

Pomoc ponad oczekiwanie!

Pozostańmy wierni Mszy Świętej w rycie rzymskim – wyłącznie, dożywotnio, nieodwołalnie. Nie ustawajmy w modlitwie i pilnie starajmy się o zachowanie stanu łaski uświęcającej w swojej duszy.
Kapłani i wierni, którzy pozostaną wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie związani z kultem katolickim – Mszą Świętą w rycie rzymskim – mogą liczyć na hojną pomoc Bożą. A pomoc nadejdzie – ponad oczekiwanie!

Nasze sprawy (8)

Pewne okoliczności są powodem niniejszego cierpliwego przypomnienia i uzupełnień, jak się wydaje niezbędnych, by zapobiec niestosownemu rzeczy biegowi.
Ponownie uprzejmie informuję, że nikogo nie prosiłem o specjalne przyjeżdżanie do Międzyborza dla obrony Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Nie prosiłem także nikogo o bycie rzecznikiem medialnym Międzyborza.

Wiele zła uczyniło personalne wyśmiewanie z pewnej ambony osób duchownych i świeckich z racji ich wyglądu. Rzeczy niegodne katolickiej ambony. Powiązanie tych  wypowiedzi z tematyką obrony Mszy Świętej w rycie rzymskim jest sytuacją wysoce niefortunną. Wypada mieć nadzieję, że zarówno katolicy wierni tradycyjnej Mszy Świętej, jak i osoby dla których odkrycie skarbu Mszy Świętej w rycie rzymskim jest jeszcze kwestią przyszłości, wykażą się dojrzałością i nie będą wiązać – na zasadzie emocjonalnych skojarzeń – obu tych wątków nie do pogodzenia.

Przypomnę:
Źródłem informacji z pierwszej ręki o sytuacji w Międzyborzu jest niniejszy blog Actualia, m.in. wpisy: Nasze sprawy.
Zakres informacji, który uważam za stosowne przekazać szerszemu gronu, jest tu udostępniany – z odpowiedzialnością za publikowane treści.
Nie jest stosowne wywieranie w tym zakresie nacisków na wiernych związanych z Mszą Świętą w rycie rzymskim w Międzyborzu. 
Bronią naszą jest łaska uświęcająca i Różaniec.
Pilnie starajmy się o zachowanie stanu łaski uświęcającej!
Bądźmy wierni codziennemu Różańcowi!

Kara Boża jest pewna

Straszną jest rzeczą podnieść rękę na katolicki kult. Straszną jest rzeczą niszczenie katolickiej Mszy Świętej. Trwa ono w oficjalnych strukturach kościelnych już ponad pięćdziesiąt lat. Za niszczenie katolickiej Mszy Świętej będzie kara Boża. To jest pewne.


Papież Św. Pius V bullą Quo primum zobligował Kościół Katolicki, aby po wsze czasy była w nim celebrowana Msza Święta w rycie rzymskim. Kończy bullę słowami: „(…) nikomu nie wolno naruszyć lub nierozważnie zmienić tego tekstu Naszego zezwolenia, ustanowienia, nakazania, polecenia, skierowania, przyznania, indultu, deklaracji, woli, dekretu i zakazu. Ktokolwiek by ośmielił się tak uczynić, niech wie, iż naraża się na gniew Boga Wszechmogącego oraz błogosławionych Apostołów Piotra i Pawła”.