Służba Boża – aktualizacja

27.01.2021, środa

S. Joánnis Chrysóstomi Epíscopi Confessóris et Ecclésiæ Doctóris b

Różaniec, tajemnice chwalebne – godz. 19.10
Msza Święta
Nowenna do Św. Jana Bosko, dzień 6
Kolęda
Słówko salezjańskie
Spowiedź


28.01.2021, czwartek

S. Petri Nolasci Confessóris b

Różaniec, tajemnice radosne – godz. 19.10
Msza Święta
Nowenna do Św. Jana Bosko, dzień 7
Kolęda
Słówko salezjańskie
Spowiedź


Informacje o duszpasterstwie – zakładka: Służba Boża.
Informacje o spowiedzi – zakładka: Spowiedź.
Wykaz intencji – zakładka: Intencje mszalne.

Pismo Święte i Tradycja

Gdzie są zawarte prawdy objawione przez Boga?
Prawdy objawione przez Boga są zawarte w Piśmie Świętym i w Tradycji.

Jakie znaczenie winniśmy przypisywać Tradycji?
Tradycji winniśmy przypisywać takie samo znaczenie, jak objawionemu Słowu Bożemu, które jest zawarte w Piśmie Świętym.

(Katechizm Św. Piusa X)

Alma Redemptoris Mater

Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.

Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.
Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.

Panno przedtem i potem z świata podziwieniem,
Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem;
Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.