Róże Różańcowe

W I Niedzielę Wielkiego Postu, 6 marca Roku Pańskiego 2022, zostały zainaugurowane w naszym duszpasterstwie Róże Różańcowe.
Informacje dotyczące Róż Różańcowych – sukcesywnie uzupełniane – będą dostępne pod zakładką: Róże Różańcowe (zob. kolumna po prawej stronie).


Obowiązki należących do Róży:

1. Codziennie odmówić jedną dziesiątkę Różańca – rozważając daną tajemnicę – w intencji polecanej na dany miesiąc – więcej.
2. Przybywać na Mszę Świętą do naszego duszpasterstwa, przede wszystkim w 1. Niedzielę miesiąca, po której będzie odbywała się zmiana tajemnic.
3. Mężczyźni niechaj zadbają o codzienne poprowadzenie Różańca po Mszy Świętej, wpisując się uprzednio na listę dyżurów dostępną w naszej kruchcie strategicznej.


JAK PROWADZIĆ RÓŻANIEC?

Różaniec mężczyźni prowadzą według porządku podanego w folderze dostępnym w naszej kruchcie strategicznej.
Tekstów łacińskich można się wyuczyć, korzystając z materiałów dostępnych – tutaj


INTENCJE MODLITEWNE

Intencja na maj 2022:
O przezwyciężenie modernizmu i o rozkwit wiary katolickiej – w naszych rodzinach, w Polsce i na świecie.

Intencja na kwiecień 2022:
Za nasze rodziny – o nawrócenie z nowej religii na wiarę katolicką.

Intencja na marzec 2022:
O powszechny powrót ortodoksji katolickiej – w zakresie kultu, doktryny i moralności.


Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, w Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, pisze:

Błagam was usilnie, w imię miłości, jaką żywię do was w Jezusie i Maryi, byście odmawiali codziennie, o ile wam czas pozwoli, cały Różaniec, a w chwili śmierci błogosławić będziecie dzień i godzinę, kiedy mi uwierzyliście”.


NASZA LEKTURA

Jedno z klasycznych dzieł o Różańcu, autorstwa wielkiego maryjnego Świętego. Będzie nam wielce pomocne do lepszego poznania i umiłowania modlitwy różańcowej, i do wytrwałej modlitwy codziennej!


RÓŻE RÓŻAŃCOWE

Róża mężczyzn – patron: Św. Józef
Zelator: p. Paweł Feja

Stanisław B.
Marek B.
Przemysław B.
Ryszard B.
Andrzej Chm.
Andrzej Ch.
Paweł F.
Marcin G.
Wiktor G.
Józef G.
Artur I.
Franciszek Ł.
Juliusz M.
Tomasz P.
Mateusz S.

Róża niewiast – patronka: Św. Jadwiga Śląska
Zelatorka: p. Lidia Feja

Maria B.
Jolanta B.
Kamila B.
Anna Ch.
Elżbieta Ch.
Danuta D.
Lidia F.
Zuzanna F.
Emilia G.
Ewa G.
Małgorzata I.
Beata L.
Ewa K.
Iwona M.
Krystyna M.

Nowe chętne osoby zapraszamy do zgłaszania się do zelatorów.