Róże Różańcowe

W I Niedzielę Wielkiego Postu, 6 marca Roku Pańskiego 2022, zostały zainaugurowane w naszym duszpasterstwie Róże Różańcowe.
Informacje dotyczące Róż Różańcowych – sukcesywnie uzupełniane – będą dostępne pod zakładką: Róże Różańcowe (zob. kolumna po prawej stronie).


Najbliższa zmiana tajemnic: 1 października 2023.
Następne terminy:
5 listopada 2023
3 grudnia 2023
7 stycznia 2024


Obowiązki należących do Róży:

1. Codziennie odmówić jedną dziesiątkę Różańca – rozważając daną tajemnicę – w intencji polecanej na dany miesiąc – więcej.
2. Przybywać na Mszę Świętą do naszego duszpasterstwa, przede wszystkim w 1. Niedzielę miesiąca, po której będzie odbywała się zmiana tajemnic.
3. Mężczyźni niechaj zadbają o codzienne poprowadzenie Różańca po Mszy Świętej, wpisując się uprzednio na listę dyżurów dostępną w naszej kruchcie strategicznej.
W niedziele przed Mszą Świętą – punktualnie o godz. 12.00 – niechaj poprowadzą modlitwę Anioł Pańskiwięcej.


JAK PROWADZIĆ RÓŻANIEC?

Różaniec mężczyźni prowadzą według porządku podanego w folderze dostępnym w naszej kruchcie strategicznej.
Tekstów łacińskich można się wyuczyć, korzystając z materiałów tekstowych i nagrań dostępnych – tutaj


INTENCJE MODLITEWNE

Intencja na wrzesień 2023:
O wypełnienie się Woli Bożej w naszym duszpasterstwie.

Intencja na sierpień 2023 (od 19 sierpnia):
O bezpieczne, godne i zgodne przygotowanie nowego większego miejsca dla naszego duszpasterstwa.

Intencja na sierpień 2023 (do 18 sierpnia):
O znalezienie godnego większego miejsca – zgodnie z Wolą Bożą – dla naszego duszpasterstwa.

Intencja na lipiec 2023:
O decyzję zgodną z Wolą Bożą dla właścicieli tutejszego pomieszczenia.

Intencja na czerwiec 2023:
O zdrowie dla naszego Duszpasterza.

Intencja na maj 2023:
Za duszpasterstwo w Bydgoszczy i ks. Dariusza Kowalczyka SDB oraz za nasze duszpasterstwo i naszego Duszpasterza: o wypełnienie się Woli Bożej i ochronę przed złem.

Intencja na kwiecień 2023:
Za wszystkich wiernych łączących się z naszym duszpasterstwem za pośrednictwem internetu: o wypełnienie się Woli Bożej i ochronę przed złem.

Intencja na marzec 2023:
Za wszystkich wiernych przybywających do naszego Oratorium: o wypełnienie się Woli Bożej i ochronę przed złem.

Intencja na luty 2023:
Za naszego Duszpasterza: o wypełnienie się Woli Bożej i ochronę przed złem.

Intencja na styczeń 2023:
Za nasze duszpasterstwo: o wypełnienie się Woli Bożej i ochronę przed złem.

Intencja na grudzień 2022:
Aby nasz dobry przykład zaowocował pozyskaniem dla wiary katolickiej naszych bliskich.

Intencja na listopad 2022:
Za zmarłych z naszych rodzin oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

Intencja na październik 2022:
Aby nasza codzienna modlitwa różańcowa owocowała nawróceniem na wiarę katolicką członków naszych rodzin.

Intencja na wrzesień 2022:
O zdrowie i potrzebne łaski dla naszego duszpasterza, aby zgodnie z Wolą Bożą wypełniał swoje obowiązki kapłańskie na chwałę Bożą i dla zbawienia dusz.

Intencja na sierpień 2022:
O błogosławieństwo Boże dla wszystkich dobroczyńców zaangażowanych w przygotowanie tutejszego oratorium pw. Św. Józefa oraz ich rodzin.

Intencja na lipiec 2022:
Dziękczynna za miejsce dla codziennego odprawiania Mszy Świętej w rycie rzymskim – z udziałem wiernych.

Intencja na czerwiec 2022:
O miejsca dla codziennego odprawiania Mszy Świętej w rycie rzymskim – z udziałem wiernych.

Intencja na maj 2022:
O przezwyciężenie modernizmu i o rozkwit wiary katolickiej – w naszych rodzinach, w Polsce i na świecie.

Intencja na kwiecień 2022:
Za nasze rodziny – o nawrócenie z nowej religii na wiarę katolicką.

Intencja na marzec 2022:
O powszechny powrót ortodoksji katolickiej – w zakresie kultu, doktryny i moralności.


Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, w Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, pisze:

Błagam was usilnie, w imię miłości, jaką żywię do was w Jezusie i Maryi, byście odmawiali codziennie, o ile wam czas pozwoli, cały Różaniec, a w chwili śmierci błogosławić będziecie dzień i godzinę, kiedy mi uwierzyliście”.


NASZA LEKTURA

Jedno z klasycznych dzieł o Różańcu, autorstwa wielkiego maryjnego Świętego. Będzie nam wielce pomocne do lepszego poznania i umiłowania modlitwy różańcowej, i do wytrwałej modlitwy codziennej!


RÓŻE RÓŻAŃCOWE

Róża mężczyzn – patron: Św. Józef
Zelator: p. Paweł Feja

Józef B.
Marek B.
Przemysław B.
Ryszard B.
Andrzej Chm.
Andrzej Ch.
Paweł F.
Jarosław T.
Wiktor G.
Józef G.
Artur I.
Krzysztof K.
Kazimierz W.
Tomasz P.
Mateusz S.

Róża niewiast – patronka: Św. Jadwiga Śląska
Zelatorka: p. Lidia Feja

Maria B.
Jolanta B.
Kamila B.
Anna Ch.
Elżbieta Ch.
Danuta D.
Lidia F.
Zuzanna F.
Elżbieta B.
Ewa G.
Małgorzata I.
Ewa K.
Beata L.

Iwona M.
Krystyna M.

Nowe chętne osoby zapraszamy do zgłaszania się do zelatorów!