Cezaropapizm ciągle żywy

Poddanie spraw Kościoła Katolickiego władzy świeckiej jest procederem niezwykle niebezpiecznym. Równia pochyła w dół.
Tragizm współczesnych okoliczności ujawnia się dodatkowo w tym, że dzieje się to za przyzwoleniem – a nawet skwapliwą współpracą – ludzi uchodzących za hierarchów katolickich.

Służba Boża – aktualizacja

22.06.2021, Wtorek

S. Paulíni Epíscopi et Confessóris b

Różaniec, tajemnice bolesne – godz. 19.10
Msza Święta
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Słówko salezjańskie
Spowiedź


23.06.2021, Środa

In Vigília S. Joánnis Baptístæ f

Różaniec, tajemnice chwalebne – godz. 8.10
Msza Święta
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Słówko salezjańskie
Spowiedź


Informacje o duszpasterstwie – zakładka: Służba Boża.
Informacje o spowiedzi – zakładka: Spowiedź.
Wykaz intencji – zakładka: Intencje mszalne.

Niech nie zasypia rozum!

Nie przyjmujmy żadnych preparatów, o których wiadomo, że powstały w powiązaniu z diabelskim procederem aborcji, czyli zabijania dzieci przed urodzeniem. „Szczepionki” o ciemnym pochodzeniu i o niewiadomych skutkach (które już po części okazały się katastrofalne) niech pozostaną poza zasięgiem naszego zainteresowania i praktyki.
Roztropnie dbajmy o zdrowie. I zdrowie nasze polecajmy Panu Bogu. Otrzymamy je – według Woli Bożej – przez zachowanie stanu łaski uświęcającej, przez ufną i wytrwałą modlitwę oraz przez Sakramenty Święte. Śmiało przybliżajmy się do świętych Sakramentów Kościoła, Chrystusowych Sakramentów niosących łaskę – zwłaszcza do Sakramentu Pokuty i Najświętszej Eucharystii. I dbajmy przede wszystkim o zdrowie duszy. Jesteśmy stworzeni nie dla ziemi, lecz dla Nieba!