Nasza praca codzienna

Walka z pokusami jest naszym chlebem codziennym. Oby rzeczywiście!

Po pierwsze: Pokusy dobrowolne.
Nigdy dobrowolnie nie narażajmy się na pokusy.

Po drugie: Pokusy niedobrowolne.
Przy pokusach niedobrowolnych stosujmy regułę: Natychmiast!

Natychmiast oddalajmy pokusę.
W ten sposób damy Panu Bogu wyraz szczerego pragnienia dochowania wierności łasce.
Poza tym łatwiej jest oddalić pokusy, gdy oddalamy je NATYCHMIAST.