Służba Boża – aktualizacja

20.01.2021, środa

Ss. Fabiani et Sebastiani Mártyrum cz

Różaniec, tajemnice chwalebne – godz. 19.10
Msza Święta
Modlitwa, Kolęda
Słówko salezjańskie
Spowiedź


21.01.2021, czwartek

S. Agnétis Vírginis et Mártyris cz

Różaniec, tajemnice radosne – godz. 19.10
Msza Święta
Modlitwa, Kolęda
Słówko salezjańskie
Spowiedź


Informacje o duszpasterstwie – zakładka: Służba Boża.
Informacje o spowiedzi – zakładka: Spowiedź.
Wykaz intencji – zakładka: Intencje mszalne.

Pius XI, encyklika Mortálium ánimos

„Jasną rzeczą więc jest, Czcigodni Bracia, dlaczego Stolica Apostolska swym wiernym nigdy nie pozwalała, by brali udział w zjazdach niekatolickich. Pracy nad jednością chrześcijan nie wolno popierać inaczej, jak tylko działaniem w tym duchu, by odszczepieńcy powrócili na łono jedynego, prawdziwego Kościoła Chrystusowego, od którego kiedyś, niestety, odpadli. Powtarzamy, by powrócili do jednego Kościoła Chrystusa, który jest dla wszystkich widoczny i po wsze czasy, z woli Swego Założyciela, pozostanie takim, jakim go On dla zbawienia wszystkich ludzi ustanowił” – czytajmy więcej

Wierność jest zawsze możliwa

Historia Kościoła ukazuje, że w każdych warunkach możliwe jest dochowanie wierności wierze katolickiej.
Proste spostrzeżenie wzmocni nas – w czasach zamętu powszechnego i coraz bardziej zaciskającej się pętli reżimu globalistycznego – ku dochowaniu wierności wierze katolickiej.
Pan Jezus nie obiecuje sielanki ziemskiej. Natomiast obiecuje niezawodną nagrodę dla tych, którzy wierze katolickiej (nie: zmutowanej) dochowają wierności do końca: „A kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 24, 13).

Cnoty teologiczne: wiara, nadzieja i miłość

Cnoty teologiczne – wiarę, nadzieję i miłość – otrzymaliśmy jako dar w Sakramencie Chrztu Świętego. Kierują one naszą duszę ku Panu Bogu.
Codziennie módlmy się, gorliwie odnawiając i odmawiając akt wiary, nadziei i miłości:

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
w Trójcy jedyny, prawdziwy;
wierzę, w coś objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
wszechmocny i miłosierny,
dasz mi grzechów odpuszczenie,
łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,
jednak nad wszystko miłuję,
nad wszystko, co jest stworzone,
boś Ty dobro nieskończone.
A jako samego siebie,
wszystkich miłuję dla Ciebie.

Boże Narodzenie w Polsce. Christmas in Poland

Kolędowe tony ze starej płyty. Mają swój urok.
Płyta winylowa, mono, rok 1964.
Chór Męski przy kościele św. Jakuba w Warszawie
Alina Bolechowska – sopran
Feliks Rączkowski i Henryk Olton – organy
Dyrygent: Zdzisław Woźniak

Bóg się rodzi
Wśród nocnej ciszy
Jezus Malusieńki
Anioł pasterzom mówił
Lulajże Jezuniu
Triumfy Króla Niebieskiego
Kołysanka Marii Panny
Gdy się Chrystus rodzi
Przystąpmy do szopy
W żłobie leży
Mędrcy świata
Pasterze mili
Pójdźmy wszyscy

Pouczenia duchowe

Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa.
Lektura tego dziełka była wielce pożyteczna dla pokoleń dusz katolickich. Będzie pożyteczna i dla naszej duszy.

Jeden rozdział czytany niespiesznie codziennie będzie nam cenną pomocą w kierowaniu duszy ku Panu Bogu.