Św. Justyn, męczennik

Żywot świętego Justyna ukazuje, że i osoby świeckie przez kompetentną apologię mogą się wielce przyczynić do krzewienia ortodoksyjnej katolickiej wiary, demaskując błędy i odrzucając je piórem wyrazistym. Świadectwo męczeńskie koronuje chwalebnie trud wierności Chrystusowi.

Nie tylko Campos

Dowiedziałem się niedawno, że w Polsce była przynajmniej jedna dusza, która ujrzawszy mszę zreformowaną, do końca życia nie brała w niej udziału. Znała dobrze tradycyjny katolicki katechizm. Do końca życia gorliwie odmawiała Różaniec.

Z rekolekcji (2/2): Dla rodziców – o sprawach wychowawczych

Konferencja o wychowaniu, Ks. Dariusz Kowalczyk SDB, 20.03.2021 r., Licheń, Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej.

– Konferencja o wychowaniu
– od 45:00: Pius XI, encyklika Divíni illíus magístri – o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży (fragment)

Rekolekcje wielkopostne Tradycji katolickiej.
Organizator: Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
http://wiernitradycjilacinskiej.pl

Ks. Dariusz Kowalczyk SDB jest jednym z kapłanów zakonnych, którzy podjęli decyzję związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z Mszą Świętą w rycie rzymskim.

W poczekalni

Przychodnia. Rozmowa ze starszym mężczyzną – niespodziewana i miła. Ciekawe, że nie indagowany, sam poruszył temat łaciny, cytując w tymże języku wielkanocną antyfonę maryjną.
Są w Polsce starsi mężczyźni, którzy wiedzą, jak katolik powinien odnosić się do katolickiego kapłana. To jest pewien poziom kultury.

Służba Boża – aktualizacja

13.04.2021, Wtorek

S. Hermenegíldi Mártyris cz

Różaniec, tajemnice bolesne – godz. 19.10
Msza Święta
Modlitwa, Apel Jasnogórski
Słówko salezjańskie
Spowiedź


14.04.2021, Środa

S. Justíni Martyris Mártyris cz

Różaniec, tajemnice chwalebne – godz. 19.10
Msza Święta
Modlitwa, Apel Jasnogórski
Słówko salezjańskie
Spowiedź


Informacje o duszpasterstwie – zakładka: Służba Boża.
Informacje o spowiedzi – zakładka: Spowiedź.
Wykaz intencji – zakładka: Intencje mszalne.