Actualia

Blog informacyjny o sprawach i wydarzeniach, które – przynajmniej w ocenie publikującego – są ważne, warte zauważenia, zasygnalizowania, podkreślenia. Motywy posadowione są w perspektywie obiektywnej, związanej ze żmudnym procesem przywracania katolickiej ortodoksji w czasach zamętu powszechnego, mającego miejsce już kilkadziesiąt lat. W Imię Boże!


Blog jest adresowany szczególnie do Wiernych, którzy biorą udział we Mszy Świętej w rycie rzymskim w Oratorium Rzymskokatolickim Św. Józefa przy ul. Krzemienieckej 17 we Wrocławiu.


Ks. Jacek Bałemba SDB, kapłan katolicki
ur. 4 VIII 1962 Wrocław
Święcenia kapłańskie: 12 VI 1990 Kraków, + Bp Albin Małysiak CM
Święcenia kapłańskie sub conditione w tradycyjnym rycie: 16 V 2022, + Bp Richard Williamson

Od 6 lutego Roku Pańskiego 2014 odprawia tradycyjną Mszę Świętą w rycie rzymskim.
17 października Roku Pańskiego 2016 złożył Panu Bogu obietnicę dożywotniego celebrowania Mszy Świętej i innych Sakramentów Świętych wyłącznie w rycie tradycyjnym.


Kontakt.

Wypada przedstawić się z imienia i nazwiska
oraz uwzględnić reguły ortografii grzecznościowej – więcej

Proszę zwrócić uwagę na dokładne wpisanie swojego adresu mailowego, by – jeśli będzie stosowne – kapłan mógł udzielić odpowiedzi.

Leave a Reply