Stary aforyzm

It is better to debate a question without settling it, than to settle a question without debating it.
Lepiej jest debatować nad kwestią bez rozstrzygania jej, niż rozstrzygać kwestię bez debatowania nad nią.