Tajemnice Różańca

R o s á r i u m
Psałterz Maryi
układ tradycyjny

Mystéria gaudiósa – tajemnice radosne
(in feria secunda et feria quinta – w poniedziałek i czwartek)

Annuntiátio – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny.
Visitátio – Nawiedzenie św. Elżbiety.
Natívitas – Narodzenie Pana Jezusa.
Praesentátio – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
Invéntio in Templo – Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Mystéria dolorósa – tajemnice bolesne
(in feria tertia et feria sexta – we wtorek i piątek)

Agonía in Hortu – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
Flagellátio – Biczowanie Pana Jezusa.
Coronátio spínis – Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
Baiulátio Crúcis – Dźwiganie Krzyża.
Crucifíxio et Mors – Ukrzyżowanie i Śmierć Pana Jezusa.

Mystéria gloriósa – tajemnice chwalebne
(in feria quarta, in sábbato, et Domínica – w środę, sobotę i niedzielę)

Resurréctio – Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Ascénsio – Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
Descénsus Spíritus Sancti – Zesłanie Ducha Świętego.
Assúmptio – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
Coronátio in Caelo – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i ziemi.

Różaniec w języku Kościoła

Październik miesiącem Różańca świętego.
W październiku przypada święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.
W październiku odmawiamy Różaniec codziennie.
Przy odmawianiu Różańca po łacinie pożytki będą przynajmniej trzy:

– włączymy się w nurt katolickiej modlitwy zanoszonej do Pana Boga i Matki Bożej przez wieki na całym świecie;
– uzupełnimy ewentualne braki w znajomości podstawowych katolickich modlitw po łacinie;
– gdy przyjdzie się nam modlić z katolikami różnych narodowości, będziemy gotowi, by pomodlić się razem w jednym języku.

Materiały dostępne znajdziemy m.in. tutaj

Dla mężczyzn prowadzących Różaniec

Foldery dostępne są w kruchcie. Można je także wydrukować (druk obustronny) tutaj:

Różaniec – schemat na poszczególne dni.pdf

Różaniec – teksty modlitw.pdf


Nagrania mogą nam posłużyć do nauki poprawnej wymowy.

Modlitwy w całości:


SCHEMATY NA POSZCZEGÓLNE DNI

Tajemnice radosneMystéria gaudiósa – odmawiamy w poniedziałki i czwartki:

 

Tajemnice bolesne – Mystéria dolorósa – odmawiamy we wtorki i piątki:

 

Tajemnice chwalebne – Mystéria gloriósa – odmawiamy w środy, soboty i niedziele:

 

Różaniec odmawiany w kościele po Mszy Świętej prowadzimy zgodnie z porządkiem wydrukowanym w folderze.
W razie potrzeby służę pomocą w wyuczeniu się tekstów łacińskich.