Poprawne tłumaczenie

Pisze się: Deo gratias.
Wymawia się: Deo gracjas.

Tłumaczenie z języka łacińskiego.
Bardzo rozpowszechniło się błędne tłumaczenie zwrotu Deo gratias jako “Bóg zapłać”. Powtórzmy: jest to tłumaczenie błędne.
Przypomnijmy zatem:

Deo gratias NIE znaczy: Bóg zapłać.
Deo gratias
 znaczy: Bogu (niech będą) dzięki.