Dyżury prowadzenia Różańca

DYŻURY PROWADZENIA RÓŻAŃCA
(mężczyźni)
2021 r.

Kolor niebieski – dyżur obsadzony
Kolor białytermin do obsadzenia

Dnia 20 lipca Roku Pańskiego 2021
uniemożliwiono mi dostęp do kluczy od kościoła,
oznajmiając, że to koniec Mszy trydenckiej w tym kościele.

20 lipca Roku Pańskiego 2021, rano nie mogłem odprawić Mszy Świętej w kościele w Międzyborzu, na którą przyjechało kilka osób, m.in. mama z trzema synami, wśród których najmłodszy w ubiegłą niedzielę przystąpił do 1. Komunii Świętej. Pod nieobecność proboszcza ks. Zbigniewa Porębskiego SDB, ks. Franciszek Steblecki SDB poinformował mnie, że klucze od kościoła będą u niego, nie będą już dostępne. Wyszedł do wiernych i zakomunikował, że to koniec z Mszą trydencką w tym kościele.

W związku z tym codzienna Msza Święta w rycie rzymskim
jest celebrowana w innych miejscach.

DZIEŃ DYŻUR
Niedziela, godz.
Poniedziałek, godz.
 Wtorek, godz.
 Środa, godz.
Czwartek, godz.
Piątek, godz.
Sobota, godz.
Niedziela
  1. Różaniec prowadzimy przed Mszą Świętą, o godzinie podanej w tabeli.
  2. Rozpoczynamy modlitwę o podanej godzinie, choćby w danej chwili w kościele nie było kapłana ani nikogo z wiernych. Nawet gdyby przyszło prowadzącemu samemu odmówić Różaniec, niech sam odmawia Różaniec głośno.
  3. W razie niemożności przyjazdu na wybrany przez siebie termin, organizujmy zastępstwo między sobą.
  4. Jeśli jakiś termin pozostaje do obsadzenia, uprasza się – komu czas pozwala – o wypełnienie go.
  5. Niniejsza tabela dyżurów – z aktualizowanymi datami – jest dostępna pod zakładką: Dyżury Różańcowe.

Różaniec: broszura do wydruku oraz nagrania audio  – wejście

Ave María!


Kontakt.