Dyżury prowadzenia Różańca

DYŻURY PROWADZENIA RÓŻAŃCA
(mężczyźni)
20 27 czerwca 2021 r.

Kolor niebieski – dyżur obsadzony
Kolor białytermin do obsadzenia

DZIEŃ DYŻUR
Niedziela, godz. 12.40
Poniedziałek, godz. 19.10
 Wtorek, godz. 19.10
 Środa, godz. 8.10
Czwartek, godz. 19.10
Piątek, godz. 19.10
Sobota, godz. 19.10
Niedziela, godz. 12.40
  1. Różaniec prowadzimy przed Mszą Świętą, o godzinie podanej w tabeli.
  2. Rozpoczynamy modlitwę o podanej godzinie, choćby w danej chwili w kościele nie było kapłana ani nikogo z wiernych. Nawet gdyby przyszło prowadzącemu samemu odmówić Różaniec, niech sam odmawia Różaniec głośno.
  3. W razie niemożności przyjazdu na wybrany przez siebie termin, organizujmy zastępstwo między sobą.
  4. Jeśli jakiś termin pozostaje do obsadzenia, uprasza się – komu czas pozwala – o wypełnienie go.
  5. Niniejsza tabela dyżurów – z aktualizowanymi datami – jest dostępna pod zakładką: Dyżury Różańcowe.

Różaniec: broszura do wydruku oraz nagrania audio  – wejście

Ave María!


Kontakt.