Obowiązki papieża

„Albowiem następcom Piotra Duch Święty został obiecany nie w tym celu, by na podstawie Jego objawienia podawali nową naukę, lecz aby przy Jego pomocy święcie zachowywali i wiernie wyjaśniali otrzymane przez Apostołów Objawienie, tzn. depozyt wiary” (Sobór Watykański, Sesja IV, 18 VII 1870, I Konstytucja Dogmatyczna Pastor aeternus o Kościele Chrystusowym, rozdział IV). – więcej

W piątki rozważajmy Drogę Krzyżową!

W każdy piątek oratorium jest otwarte jeszcze przynajmniej przez pół godziny po Różańcu, abyć dać wiernym możliwość odprawienia prywatnie Drogi Krzyżowej.
Wielu Świętych uświęciło się, rozważając z pokorą, czcią i miłością tajemnice Męki Pańskiej.

„Gdyby jakiś człowiek miał znosić obelgi, bicie i uwięzienie za jednego ze swoich przyjaciół, jakże przykro byłoby mu dowiedzieć się o tym, że tenże jego przyjaciel o tym nie pamięta i nawet nie chce, by inni mówili przy nim o tym. Z drugiej strony, jakże byłby zadowolony, odbierając od przyjaciela częste podziękowania i wiedząc, że zawsze mówi on o tym z uczuciem. W ten sposób Jezus Chrystus jest bardzo zadowolony, gdy z pełną miłości wdzięcznością wspominamy Jego cierpienia, żale i śmierć, jaką On wycierpiał za nas” (Św. Alfons Maria Liguori).

Przybywajmy gorliwie w każdy piątek, aby nabożnie wziąć udział w Najświętszej Ofierze Mszy Świętej, rozważać tajemnice Męki Pańskiej, wspólnie odmawiając drugą część Różańca – tajemnice bolesne – i przechodząc od stacji do stacji odprawić Drogę Krzyżową, aby rozpalać w sercu miłość do Zbawiciela cierpiącego, i aby podczas tych rozważań dojrzewały w naszej duszy mocne decyzje zerwania z grzechem i błędem, i postępu na drodze łaski i prawdy, dobra i cnoty!
Jutro uroczystość Krwi Przenajdroższej Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Odpowiedzialność za słowo (45)

Jeżeli zaś to prawda, o czym zresztą wątpić nie można, że przewrotność i zło trwa, dopóki dostatecznie naprawionym i wynagrodzonym nie zostanie, jakżeż więc wobec tego obmówcy, plotkarze i potwarcy mogą zachować spokój sumienia i bez zadośćuczynienia na myśl o Sądzie Ostatecznym?
Ks. Zygmunt Skarżyński, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach

Odpowiedzialność za słowo (44)

Oszczerca odebrał dobrą sławę bliźniemu: stał się przeto winnym wszystkich grzechów, które spowodował obmową. Zgrzeszył przez tych, co powtarzali jego złą mowę; zgrzeszył również przez tych, co się złowrogiej mowie przysłuchiwali. Należy złe skutki obmowy naprawić.
„Ktokolwiek niesprawiedliwie pozbawia bliźniego dobrej sławy, oprócz grzechu, który popełnia, obowiązany jest naprawić wszystko zło, jakie jego oszczerstwa i obmowy sprawiły pisze święty Franciszek Salezy.
Ks. Zygmunt Skarżyński, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy w przykładach