Październikowy rozkład codzienny

Codzienny rozkład naszej modlitwy w październiku będzie następujący:

– Msza Święta czytana Missa lecta (w niedzielę z kazaniem),
– tzw. modlitwy Leonowe, odmawiane po łacinie bezpośrednio po Mszy Świętej,
– śpiewany Apel Jasnogórski,
– słówko salezjańskie kapłana,
– Różaniec – prowadzą mężczyźni – więcej,
– w czasie Różańca – okazja do spowiedzi.

Jeśli Pan Bóg pozwoli, taki rozkład zachowamy w październiku codziennie – zarówno w niedziele, jak i w dni powszednie.

Przypomnienia elementarne

Ignorátio Scripturárum, ignorátio Chrísti est.
Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa.
(Św. Hieronim)

Pismo Święte składa się ze Starego Testamentu i Nowego Testamentu.
Stary Testament dąży do Jezusa Chrystusa, jak rzeka do morza.
Źródłami Objawienia są: Pismo Święte i Tradycja. – więcej

Jeżeli ktoś mówi, że należy się trzymać tylko Pisma Świętego, popełnia herezję sola scriptura.
„Tradycji winniśmy przypisywać takie samo znaczenie, jak objawionemu słowu Bożemu, które jest zawarte w Piśmie Świętym” (Św. Pius X, Katechizm).

O Aniołach

29 września obchodzimy święto Św. Michała Archanioła.
2 października – Aniołów Stróżów.
Przywołajmy nauczanie Św. Piusa X z Katechizmu:

Jakie są najszlachetniejsze stworzenia Boże?
Najszlachetniejszymi stworzeniami Boga są Aniołowie.

Kim są Aniołowie?
Aniołowie są stworzeniami rozumnymi i czysto duchowymi.

Dlaczego Bóg stworzył Anioły?
Bóg stworzył Anioły, aby Go chwalili i Jemu służyli, a także, aby obdarzyć ich wiecznym szczęściem.

Jaki jest kształt i wygląd Aniołów?
Aniołowie nie mają ani kształtu, ani wyglądu, gdyż są czystymi duchami, które zostały stworzone przez Boga dla życia bez zjednoczenia z ciałem fizycznym.

Dlaczego zatem Aniołowie są przedstawiani w postaci widzialnej?
Aniołowie są przedstawiani w postaci widzialnej, bo to pomaga naszej wyobraźni, a ponadto w taki sposób Aniołowie wielokrotnie ukazywali się ludziom, a jest to opisane w Piśmie Świętym.

Czy wszyscy Aniołowie byli wierni Bogu?
Nie wszyscy Aniołowie byli wierni Bogu, ale wielu z nich (za sprawą pychy) chciało być równymi Bogu i niezależnymi od Niego. Ze ten grzech zostali na zawsze wypędzeni z nieba i strąceni do piekła (…).

Jak nazywają się ci Aniołowie, którzy pozostali wierni Bogu?
Aniołowie, którzy pozostali wierni Bogu są zwani dobrymi Aniołami, duchami niebieskimi albo po prostu Aniołami.

Co się stało z Aniołami, którzy pozostali wierni Bogu?
Aniołowie, którzy pozostali wierni Bogu, uzyskali umocnienie w łasce, radują się widzeniem Boga, kochają Go i błogosławią, oraz oddają Mu wieczną chwałę.

Czy Bóg korzysta z posługi Aniołów?
Tak, Bóg korzysta z posługi Aniołów, a zwłaszcza wielu z nich powierza funkcję naszych opiekunów i obrońców.

Czy powinniśmy w szczególny sposób oddawać cześć naszemu Aniołowi Stróżowi?
Tak, powinniśmy w szczególny sposób oddawać cześć naszemu Aniołowi Stróżowi, powinniśmy go czcić i wzywać jego pomocy, postępować za jego natchnieniami i dziękować mu za jego ciągłą opiekę.

Sięgajmy do tradycyjnych katolickich śpiewników i modlitewników!

W skarbcu tradycyjnych katolickich śpiewników znajdziemy teksty katolickich pieśni, związanych z okresami roku kościelnego, świętami, tajemnicami wiary i kultem Świętych.
Teksty te zawierają katolickie ortodoksyjne treści.
Teksty te są uwielbieniem Boga i Świętych.
Teksty te wyrażają duchowe usposobienia duszy wobec opiewanych tajemnic wiary, są więc doskonałą szkołą kształtowania duchowości katolickiej.
Teksty te mobilizują do prowadzenia życia bogobojnego.
Sięgajmy do tradycyjnych katolickich pieśni! – więcej

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Jutro będziemy obchodzić święto Św. Michała Archanioła.
Świętego Michała Archanioła wzywajmy z ufnością, prosząc o obronę w walce duchowej, którą przychodzi nam toczyć przeciw mocom ciemności – diabłu i jego zasadzkom.
Tę modlitwę odmawiamy po Mszy Świętej w rycie rzymskim. Wyuczmy się doskonale tej modlitwy i odmawiajmy ją codziennie!

Sáncte Míchaël Archángele,
defénde nos in proelio,
contra nequítiam et insídias diáboli
esto praesídium.
Imperet illi Deus,
súpplices deprecámur:
túque, Prínceps milítiae caeléstis,
sátanam aliósque spíritus malígnos,
qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo,
divína virtúte, in inférnum detrúde.
Amen.