Miejmy to na uwadze

Święta Róża z Limy z racji swojej wierności Chrystusowi napotykała niemało sprzeciwów ze strony rodziny. Miejmy to na uwadze.
Przy wydobywaniu się z meandrów zmienionej religii – krzewionej powszechnie od kilkudziesięciu lat – i przy integralnym przyjęciu wiary katolickiej, mogą nas spotkać w życiu rodzinnym niemałe perturbacje. Wtedy może się pojawić pokusa kompromisu. Kompromisy w sprawach wiary są zdradą Chrystusa. Miejmy to na uwadze.
Cóż znaczą opinie ludzkie? Na duszę wierną, katolicką, Bóg patrzy z upodobaniem. Miejmy to na uwadze.