Z naszej kruchty strategicznej

“Pisarze religijni radzą te książki pobożne czytać, które wydali święci autorowie. Jak ważną i zbawienną jest rada ta, wskazuje codzienne doświadczenie. Czytanie bowiem tych książek największy wpływ wywiera na umysł i serce ludzkie i wielu, bardzo wielu, nawraca do Boga i do świętości prowadzi” (ze wstępu).
Podręczny format reprintu i pouczające treści niech sprawią, że często będziemy brać do ręki – w domu czy w podróży – to cenne dziełko, czytać je z uwagą, a przez to spowiadać się coraz lepiej!

Rozważajmy Mękę Pańską!

14 września Roku Pańskiego 2022 – w święto Podwyższenia Krzyża Świętego – zostały w naszym oratorium poświęcone stacje Drogi Krzyżowej. Odtąd w każdy piątek oratorium jest otwarte przynajmniej pół godziny po Różańcu, aby dać wiernym możliwość odprawienia prywatnie Drogi Krzyżowej.
Wielu Świętych uświęciło się, rozważając z pokorą i miłością tajemnice Męki Pańskiej.

„Jednym zaś z najpotężniejszych środków do obudzenia w sercach naszych gorącej miłości Boga i prawdziwej pobożności jest rozpamiętywanie Męki Zbawiciela. Tam się uczymy, jak bardzo Bóg umiłował świat, jak wielkim złem jest grzech, który aby zmazać, potrzeba było męki i śmierci Boga-Człowieka. Tam także uczymy się, jak bardzo powinniśmy czuwać nad sobą, aby nie zmarnować tych skarbów łask, które nam Pan Jezus męką i śmiercią Swoją wyjednał” (Z Żywota Bł. Władysława z Gielniowa).

Przybywajmy gorliwie w każdy piątek, aby rozważać tajemnice Męki Pańskiej, aby rozpalać w sercu miłość do Zbawiciela cierpiącego, i aby podczas tych rozważań dojrzewały w naszej duszy mocne decyzje zerwania z grzechem, odwracania się od grzechu, i wytrwania na drodze łaski i prawdy, dobra i cnoty!

Detale walki duchowej

„Bojowaniem jest żywot człowieczy na ziemi” (Hi 7, 1).

Dusza, która poważnie pracuje nad sobą, musi się liczyć z tym, że stanie się obiektem szczególniejszego zainteresowania diabła, który będzie chciał doprowadzić ją do upadku i będzie ją dręczył przynajmniej na jeden z czterech sposobów, kusząc ją:

– do bluźnierstw,
– do niewiary,
– do nieczystości,
– do rozpaczy.

Pilnujmy zwłaszcza dyscypliny myśli oraz wzroku.
Stosujmy regułę niezawodną: wobec pokus – natychmiastowa ucieczka!
I bądźmy wierni codziennej modlitwie. 

Upadek nie jest koniecznością.
Wierność jest obowiązkiem.
I miejmy na uwadze: z pomocą łaski Bożej do końca życia mogę nigdy nie popełnić grzechu śmiertelnego.
Łaska Boża jest wielkim darem Bożym.
Wolna wola jest wielkim darem Bożym.

Intencje pilne

Pan nasz Jezus Chrystus poleca: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proścież tedy Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje” (Łk 10, 2). 
Nie tylko w Wielki Czwartek, nie tylko w pierwszy czwartek miesiąca, lecz często módlmy się w tej pilnej, polecanej przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, intencji.

– Módlmy się za kapłanów katolickich, aby wiernie spełniali kapłańskie obowiązki.
– Módlmy się za kleryków, aby gorliwie przygotowywali się do kapłaństwa.
– Módlmy się o nowe święte powołania kapłańskie.

Intencje pilne.

Modlitwa do Św. Michała Archanioła

Nie tylko w dzisiejsze święto, lecz codziennie(!) odmawiajmy modlitwę do Św. Micha Archanioła, z prośbą o obronę w duchowej walce przeciw zasadzkom diabła.
Tłumaczenia na język polski nie zawsze są szczęśliwe. – więcej

Dobrze uczynimy, jeśli modlitwę tę będziemy odmawiali w języku Kościoła Katolickiego.
Mamy dostępny tekst z zaznaczonymi akcentami oraz nagranie audio. Wyuczmy się starannie i bezbłędnie, i módlmy się codziennie! – więcej

Zbawienny Sakrament Pokuty!

Spowiedź. Na drzwiach konfesjonału jest umieszczony napis ze słowami pierwszego prawowitego Papieża – Św. Piotra Apostoła: „Pokutujcie, i nawróćcie się, aby zgładzone były grzechy wasze” (Dz 3, 19). Dobrze się składa, że oko nasze napotyka ten zbawienny napis od razu, kiedy wchodzimy do oratorium. W pomieszczeniu, w którym znajduje się konfesjonał, jest umieszczony Krzyż oraz wizerunek Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych i Św. Jana Marii Vianneya, świętego proboszcza z Ars, gorliwego spowiednika. Te ważne elementy niech pomagają nam w dobrym przygotowaniu i dobrym odprawianiu każdej spowiedzi!
Kiedy się spowiadamy, dobrze będzie – dla zachowania dyskrecji – drzwi konfesjonału zamknąć. Natomiast po skończonej spowiedzi, gdy wychodzimy z konfesjonału, zostawiajmy za sobą drzwi uchylone, aby były dla innych penitentów znakiem, że spowiednik oczekuje.
Korzystajmy także z pouczającej tradycyjnej lektury katolickiej, dotyczącej Sakramentu Pokuty. W naszej kruchcie strategicznej są dostępne książki i broszura o spowiedzi. Czytajmy z uwagą, aby spowiadać się coraz lepiej!
Okazja do spowiedzi jest codziennie po Mszy Świętej – po słówku salezjańskim. Oprócz tego – od 31 sierpnia Roku Pańskiego 2022 – jest okazja do spowiedzi u innego spowiednika: raz w miesiącu, zawsze w środę przed pierwszą sobotą miesiąca – od godz. 18.30. Także zatem i dzisiaj.
Spowiada Ks. Dariusz Kowalczyk SDB. Ks. Kowalczyk jest jednym z katolickich kapłanów, którzy wobec Boga podjęli decyzję odprawiania Mszy Świętej w rycie rzymskim – wyłączniedożywotnio i nieodwołalnie. Jest też jednym z trzech kapłanów, którzy 16 maja Roku Pańskiego 2022 przyjęli w Polsce z rąk Bp. Richarda Williamsona święcenia kapłańskie sub conditione w tradycyjnym rycie. Panu Bogu dziękujmy za dar drugiego spowiednika w naszym duszpasterstwie – bez wątpliwości ważnie wyświęconego katolickiego kapłana – i wypraszajmy Ks. Dariuszowi potrzebne łaski do owocnej służby kapłańskiej.