Dzieła bezpieczne, bo katolickie

Trzy okresy życia wewnętrznego

W czasach zamętu powszechnego, charakteryzujących się m.in. rozchwianiem doktrynalnym, wiele dusz czuje się opuszczonych, jak owce bez pasterza.
Jak bezpiecznie zbliżać się do Pana Boga? Na jakich zasadach prowadzić życie duchowe? Niektórym się wydaje, że Pan Bóg do nich mówi bezpośrednio z Nieba, inni biegają za propozycjami duchowymi niekatolickiej proweniencji, jeszcze inni dają się pokonać diabłu i porzucają w ogóle modlitwę. Są i inne sytuacje.
Trzeba przypominać. Dusza katolicka ma do dyspozycji ortodoksyjne katolickie treści, zaaprobowane przez Kościół, które pozostawili nam w ciągu historii święci katoliccy mistycy. Ich głosy rozbrzmiewają między innymi w cennym dziele o. Réginalda Garrigou-Lagrange OP, Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie (Les trois âges de la vie intérieure. Prelude de celle du Ciel).
Polecam to dzieło wszystkim duszom, którym droga jest wierność w dążeniu do Pana Boga – więcej