Przedmajowe porządki

W domu przygotujmy miejsce czci Matki Bożej – może trzeba będzie jeszcze dzisiaj posprzątać, odkurzyć i ozdobić obraz czy figurę Matki Bożej. Zadbajmy o to, aby w dniach majowych przed wizerunkiem Matki Bożej były piękne kwiaty.
Cennym elementem życia rodzinnego jest domowy ołtarzyk, o który się troszczymy. Miejsce naszej modlitwy codziennej. – więcej

Problem reklam (2)

W nawiązaniu do wspomnianego wczoraj problemu reklam – więcej – informuję, że dzięki życzliwym podpowiedziom podjąłem już pewne kroki, aby problemowi zaradzić.
Tymczasem ponawiam prośbę do Szanownych Użytkowników mojego kanału YouTube o jak najszybsze zablokowanie reklam przynajmniej na swoich przeglądarkach.

Sprawy najwyższej pilności

“Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16).

Wiara katolicka jest jedyną prawdziwą wiarą, jedyną wiarą dającą zbawienie.
Aby poznać wiarę katolicką i stać się zdolnym do rozpoznania i odrzucenia doktryn wierze katolickiej przeciwnych, spełnijmy pilnie dwa warunki:
– Zachowajmy serce czyste, stan łaski uświęcającej,
– Słuchajmy i czytajmy pilnie ortodoksyjne treści katolickie, zwłaszcza tradycyjne katolickie katechizmy. Przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie!
Módlmy się – nie tylko w maju – aby  Matka Boża pomogła nam wiernie wypełnić te dwa zadania pilne.