Święto Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny

Siedem Boleści Najświętszej Maryi Panny:

Boleść pierwsza: Proroctwo Symeona.
Boleść druga: Ucieczka do Egiptu.
Boleść trzecia: Zgubienie Pana Jezusa.
Boleść czwarta: Spotkanie na Drodze Krzyżowej.
Boleść piąta: Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa.
Boleść szósta: Zdjęcie z krzyża.
Boleść siódma: Złożenie do grobu.

Dzisiaj – w piątek po Niedzieli Męki Pańskiej – przypada święto Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny.
Z uwagą i skupieniem rozważmy słowa Sekwencji Stabat Mater, odczytywane dzisiaj przez kapłana podczas Mszy Świętej. – więcej


Dusza katolicka gorliwa przybędzie, aby wziąć udział we Mszy Świętej w rycie rzymskim oraz w Drodze Krzyżowej – przechodząc od stacji do stacji, rozważy tajemnicę Męki Pańskiej i boleści Najświętszej Maryi Panny.