Żywoty Świętych

Św. Ignacy Loyola nawrócił się dzięki działaniu łaski Bożej i czytaniu żywotów Świętych.
Czytajmy codziennie żywoty Świętych – przynajmniej jedną stronę dziennie. Codziennie.
A oprócz tego czytajmy codziennie tradycyjne katolickie katechizmy oraz katolickie pouczenia o życiu duchowym.
Spodziewajmy się dobrych owoców codziennej uważnej lektury!

Do Twej dążym kaplicy…

Do Twej dążym kaplicy,
Co z brzegu czeka nas,
Wśród wichru nawałnicy,
W pochmurny, słotny czas,
Byśmy tam wciąż dążyli
I nigdy nie zbłądzili.
Maryjo, Maryjo, o Maryjo świeć.

Jak cudnie w zmierzchu cieni
Twój obraz sercu lśni,
Wód kryształ się rumieni,
Nad nim Twój promień drży,
O Jutrznio powstająca,
O Gwiazdo z chmur świecąca.
Maryjo, Maryjo, o Maryjo świeć.

Wykonuje Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”