Pierwszy warunek dobrej modlitwy

Na czym polega pierwszy i najlepszy warunek, aby modlitwa była skuteczna?
Pierwszym i najlepszym warunkiem skuteczności modlitwy jest być w stanie łaski, albo pragnąć w nim być” (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).