Niezrównana władza kapłana katolickiego

„Ojcowie Kościoła nie wahają się twierdzić, ze Bóg wyniósł kapłanów wyżej niż Aniołów, bo im tylko, a nie Aniołom, dał władzę odpuszczania grzechów i sprawowania Ofiary świętej” (Bp Józef Sebastian Pelczar, Rozmyślania o życiu kapłańskim).