Jak unikać pokus?

„Aby unikać pokus powinniśmy wykluczyć niebezpieczne okazje, strzec zmysłów, często przyjmować sakramenty, a także dbać o postępy w modlitwie” (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).