Modlitwa staranna i z serca płynąca

Pouczenie dotyczące modlitwy Ojcze nasz możemy zastosować do każdej innej modlitwy: „Aby otrzymać łaski, o które prosimy naszego Ojca, należy tę modlitwę odmawiać powoli i uważnie, a także trzeba mieć ją w sercu” (Katechizm Katolicki Św. Piusa X).