Słowo codzienne

Na większą cześć i chwałę Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, a nam na pożytek nasz zbawienny, czyta nam Kościół święty, Matka nasza, codziennie Lekcję i Ewangelię Świętą.
Wierni, którzy przybywają codziennie na Mszę Świętą, a także ci,  którzy nie mają takiej możliwości, dobrze uczynią, jeśli codziennie z uwagą i niespiesznie przeczytają to codzienne Słowo. Wielki będzie z tej praktyki pożytek dla duszy – w dobrej synchronizacji z rokiem kościelnym.