Hojność i skąpstwo

“Jezus siedząc naprzeciw skarbony, patrzał jak rzesza rzucała pieniądze do skarbony i wielu bogatych rzucało wiele. A gdy przyszła jedna uboga wdowa, włożyła dwa szelążki to jest tyle co grosz. A przywoławszy uczniów swoich, rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że ta uboga wdowa więcej włożyła, niźli wszyscy, którzy kładli do skarbony. Albowiem wszyscy rzucali z tego, co im zbywało, a ta z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała, całe utrzymanie swoje” (Mk 12, 41-44).

Bywa, że osoby majętne są mniej skore, aby udzielać innym ze swoich dóbr, aniżeli osoby niezamożne.