Ucho uważne

“Owce moje słuchają głosu mego;
a ja je znam, i idą za mną” (J 10, 27).

Dusza katolicka na pierwszym miejscu słucha czystego głosu Pana naszego Jezusa Chrystusa, a nie tego, co ludzie gadają.
Dusza katolicka na pierwszym miejscu słucha czystego głosu Kościoła Katolickiego, a nie tego, co ludzie gadają.