Komunii Świętej nie należy łatwo opuszczać

Głos Chrystusa. Często trzeba ci się uciekać do źródła łaski i miłosierdzia Bożego, do źródła wszelkiej dobroci i czystości, ażebyś tym sposobem zdołał uleczyć się od twoich wad i namiętności, i stał się mężniejszy i baczniejszy na wszelkie pokusy i zdrady szatańskie.
Nieprzyjaciel zbawienia, wiedząc, że Komunia Święta zawiera w sobie najskuteczniejsze owoce i lekarstwo, wszelkimi sposobami i przy każdej sposobności stara się wszystkich pobożnych i wiernych od niej odciągnąć i zrazić ich przeszkodami.  
Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa