Skarb Sakramentu Pokuty

W jaki sposób Jezus Chrystus udzielił swym Apostołom władzy odpuszczania grzechów?
Jezus Chrystus udzielił swym Apostołom władzy odpuszczania grzechów w następujący sposób: Tchnął na nich i powiedział: «Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Katechizm Katolicki Św. Piusa X

Pro Christo ergo legatióne fúngimur, támquam Déo exhortánte per nos. Obsecrámus pro Christo, reconciliámini Déo.
„Za Chrystusa więc poselstwo sprawujemy, jakby Bóg napominał przez nas. Prosimy za Chrystusa: pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 20)!