Biskup katolicki i światły

Cenne jest, gdy kapłan z szacunkiem wypowiada się o biskupie. Z książki Gdzie jest Twoja Msza kapłanie? jeden passus – śp. Ks. Francis Le Blanc wspominał:

„Mój arcybiskup był takim świątobliwym człowiekiem. Był na soborze, ale kiedy wrócił z Rzymu, był wrakiem. Taki młody, a jednak nie mógł tego znieść. Zmarł bardzo młodo, kompletnie załamany kierunkiem, który obrał Kościół”.

Wspomniany młody biskup był prawdziwie katolickim biskupem, obdarzonym łaską i światłem, aby trafnie zdiagnozować stan rzeczy.