Obiektywna różnica

Pomiędzy wiarą katolicką i apostolską – krzewioną przez wieki pod przewodem papieży przez Kościół Katolicki – a religią narzuconą katolikom przed kilkudziesięciu laty, istnieje różnica obiektywna.