Hojność i skąpstwo

W aspekcie duchowym: powinniśmy sobie poczytywać za przywilej, że możemy także darem materialnym przyczyniać się do utrzymania miejsc, w których sprawowany jest katolicki kult i krzewiona jest katolicka wiara. – więcej